TurnITs dotterbolag Libro utvald IT-leverantör till SAS

TurnITs dotterbolag Libro utvald IT-leverantör till SAS I en upphandling om ramavtal som omfattar IT-relaterade konsulttjänster för 500 Mkr på årsbasis har TurnITs dotterbolag Libro inom TurnIT Consulting utvalts som leverantör. Libro har sedan tidigare levererat uppdrag som bl a omfattar verksamhetsanalyser, kravspecifikationer, Java-utveckling, anpassning av Oracle Financials, och ett flertal multimedia-applikationer. SAS ställer höga krav på de utvalda IT-leverantörerna för att tillgodose bolagets behov av systemutveckling och systemunderhåll. Valet av Libro som IT- leverantör bygger på Libros höga kompetens inom systemutveckling och att Libro kan erbjuda SAS relevant kompetens. - Ramavtalet med SAS stärker Libros position som en av de ledande IT- leverantörerna och vi räknar med att Libro kommer nå målet om 20 procent årlig tillväxt säger Peter Enström, VD TurnIT AB, i en kommentar till avtalet. Libro-koncernen består av tre bolag: Libro Datakonsult AB, Libro ITarkitekt AB samt Libro TIME AB. Libro ingår i TurnIT Consulting som är ett affärsområde i TurnIT AB - en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnIT har 1000 anställda och affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av bolag inom olika områden av IT- marknaden kunna erbjuda en lågriskaktie. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Consulting, Software, Communication, Outsourcing och Supplies. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. TurnIT AB För mer information kontakta: Knapp Lennart Petterson, Verkställande direktör Libro AB, Tel: 018-16 77 01, Mobil: 0705-16 77 00 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000727BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000727BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar