TurnITs nyemission fulltecknad - bolaget tillförs 65,8 Mkr

TurnITs nyemission fulltecknad - bolaget tillförs 65,8 Mkr TurnIT tillförs 65,8 Mkr före avdrag för emissionskostnader i den nyemission som avslutades den 18 september. Totala antalet aktier efter emissionen uppgår till 49 528 972 aktier fördelade på 376 000 A-aktier och 49 152 972 B-aktier. Preliminära uppgifter visar att 188 000 A- aktier och 11 559 906 B-aktier har tecknats med företrädesrätt, motsvarande cirka 57 procent av nyemissionen. Resterande cirka 43 procent kommer att tilldelas Thalamus Networks AB i enlighet med garantiöverenskommelse. - Det är mycket glädjande att våra aktieägare uppskattar det åtgärdsprogram vi genomfört och att de visar oss sitt fortsatta förtroende i arbetet med vår nya strategiska inriktning genom att teckna aktier i nyemissionen, säger TurnITs VD Kent Karlsson. - Det nya kapitaltillskottet möjliggör vår fortsatta satsning på den nya strategi som vi lade fast i slutet av 2001. Denna innebär att vi går från att ha varit ett investmentorienterat konglomerat till att bli en rörelsedrivande koncern, tillägger han Tidplan - Beräknad sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) 4 oktober - Beräknad första dag för handel i nya B-aktier 7 oktober Leverans av nya B-aktier till aktieägarnas konton 11 oktober TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT- relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Dotterbolagen är uppdelade i två affärsområden. I affärsområde Programvara/konsulting ingår IAR Systems, Arete och Computas och i affärsområde Distribution ingår SweDeltaco, CityData, Innovative-IT och LAC. Sedan 1996 är TurnIT noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget grundades 1996. För mer information se www.turnit.se. För mer information kontakta: Kent Karlsson, VD TurnIT, Tel: 08-545 877 30 eller 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se Christina Hillesöy, informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45 eller: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00960/wkr0002.pdf

Dokument & länkar