TurnITs nyemission säkerställd till 80 procent - teckningstiden förlängs

TurnITs nyemission säkerställd till 80 procent - teckningstiden förlängs Thalamus Networks AB har ställt ut en garanti att teckna upp till cirka 61 procent av den pågående nyemissionen i TurnIT. Thalamus Networks garanti förutsätter att bland andra Alecta, Förenade Liv, Länsförsäkringar Liv, Nordico Invest och Svolder fullföljer sin avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sina ursprungliga andelar i TurnIT, vilka tillsammans representerande 17,5 procent av aktiekapitalet . Sedan tidigare har ett antal styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare i TurnIT och verkställande direktörer i dotterbolag, tillsammans representerande ytterligare 1,5 procent av aktiekapitalet förklarat att de avser att teckna sina andelar i nyemissionen. Därmed är cirka 80 procent av emissionslikviden säkerställd. Styrelsen har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 18 september 2002. Sista dagen för handel med teckningsrätter är den 13 september 2002. Ett tillägg till prospektet beräknas finnas tillgängligt på TurnITs kontor samt kommer att skickas till aktieägare från och med den 4 september. För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar