Uppsala universitet och tjugo andra högskolor tecknar ramavtal med Arete avseende IT-tjänster

Uppsala universitet och tjugo andra högskolor tecknar ramavtal med Arete avseende IT-tjänster Arete, ett dotterbolag inom TurnIT, har tecknat ramavtal med 21 högskolor/ universitet och andra institut, däribland Uppsala universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Avtalet avser tjänster för utveckling av webbaserade- och administrativa IT-system och löper på två år, med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Arete är ett av sju företag som får leverera tjänster inom ramen för avtalet. Avtalet omfattar åtta stycken högskolor och universitet som fungerar som förmedlings-centraler" åt totalt 13 andra högskolor, universitet och institut/enheter som bedriver forskning eller utbildning. Förmedlingscentralerna kommer att samordna de olika enheternas upphandlingar. De åtta högskolorna och universitetet är: - Umeå universitet - Uppsala universitet - Stockholms universitet - Karolinska Institutet - Kungliga Tekniska Högskolan - Södertörns högskola - Lärarhögskolan i Stockholm - Högskolan på Gotland Umeå universitet fungerar även som "samordnare" för Luleå tekniska universitet, Mitthögskolan, Institutet för rymdfysik i Kiruna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, "norra högskoleregionen"), SUNET-projektet, Folkuniversitetet/Stiftelsen kursverksamheten vid Umeå universitet, Arbetslivsinstitutet (AI) i Umeå och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Uppsala universitet fungerar som samordnare för Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Örebro universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, "Uppsala regionen"). Avtalet omfattar följande tjänster: - Systemutvecklingstjänster så som design och konstruktion av webbplatser eller stöd för framtagning av sådana, konstruktion av databastillämpningar, "e-learningsystem", administrativa system eller stöd för framtagning eller implementering av sådana system - Installation och driftsättning av webbaserade och administrativa IT- system - Dokumentation, underhåll, utbildning och support av framtagna system Upphandlingen har gjorts enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Arete erbjuder sina kunder erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. TurnIT är noterat på Stockholmbörsens O-lista. För mer information besök www.arete.se. TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består av sju dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, LAC, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08-785 22 02, Mobil: 070-585 10 28, anders.hagg@arete.se - Peter Huotila, konsultchef Arete Libro, Tel: 018-16 77 39. Mobil: 0703-16 77 39, peter.huotila@libro.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar