Dan Holmberg och Sofia Mayans, grundare av Inficure Bio


"Vi är det enda företaget i Västerbotten som fått medel av Vinnova i det här programmet, så vi är väldigt stolta", säger Sofia Mayans.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges excellenta inkubatorer inom life science. Vi hjälper forskare att nyttiggöra sina data för att hjälp patienter och medborgare till bättre hälsa. Vi stöttar och utbildar entreprenörer inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik genom att länka samman akademi, klinik och näringsliv.

Prenumerera