Fredrik Almqvist Ha kan Martinell Foto Jo rgen Johansson


Fotograf: Jörgen Johansson

Fredrik Almqvist, Quretech Bio, och Håkan Martinell, Nordiska Centrumhus.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges excellenta inkubatorer inom life science. Vi hjälper forskare att nyttiggöra sina data för att hjälp patienter och medborgare till bättre hälsa. Vi stöttar och utbildar entreprenörer inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik genom att länka samman akademi, klinik och näringsliv.