Forskarna bakom Quretech Bio erhåller ytterligare 17 MSEK i anslag

Forskarna bakom Quretech Bio AB, Umeå (Quretech) har under sommaren tilldelats forskaranslag om ca. 25 MSEK och har nu i höst beviljats ytterligare anslag om drygt 17 MSEK (varav 7,5 från Vetenskapsrådet, 8 från Fam. Erling Perssons stiftelse, samt, 2,1 från Umeå Universitet).

Dessa anslag bidrar till ny kunskap för att förstå och utveckla nya alternativ för kampen mot antibiotikaresistens. Anslagen stöttar såväl grundforskning som mer tillämpad forskning där båda delarna är av yttersta vikt och bidrar starkt till Quretechs möjligheter att nå ut med nya alternativ för bekämpning av antibiotikaresistenta infektioner. Sedan 2014 har dessa forskare tilldelats anslag och kapital om totalt ca 105 MSEK, vilket gör att framtiden ter sig ljus och spännande.

Quretech Bio AB är ett forskningsbolag, baserat i Umeå och St. Louis, USA och utgörs till största delen av forskare kopplade till Umeå Universitet och Washington University i St. Louis. Quretech är verksamt inom tre olika områden: Förstärkning av tillgängliga antibiotikum mot Tuberkulos, bekämpning av antibiotikaresistens hos VRE och MRSA (en typ av ”mördarbakterie”) genom nya behandlingsprinciper samt avväpning av andra bakterier (exv. Klamydia).

Quretechs forskare erhöll redan 2014 ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse om 33 MSEK som lade grunden till dagens forskning och har under senaste halvåret erhållit ytterligare ca. 42 MSEK, bland annat ca. 24 MSEK från den amerikanska forskningsfinansiären National Institute of Health (NIH).

Utöver ovanstående så har Quretech också tagit in Nordiska Centrumhus som extern delägare, för att bistå i affärsutvecklingsfrågor där så finns ett behov.

 

Håkan Martinell, VD – Nordiska Centrumhus:

– Vi är mycket imponerade av de resultat som Quretech uppnått hittills. Vi vill också passa på att tacka Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som genom sitt tidiga anslag lade grunden till att forskarna bakom Quretech kunnat ta sin forskning till den här nivån. Ett stort tack också till NIH, Familjen Erling Persson Stiftelse, Novo Nordisk, Kempestiftelsen, EU samt inte minst Vetenskapsrådet som nu gör det möjligt att ta forskningen till nästa nivå!”

Det är också väldigt lätt att känna tacksamhet till Umeå Universitet och Umeå Biotech Incubator, som genom sin framförhållning skapat goda förutsättningar för de lokala forskarna och dess samarbetspartners vid Washington University i St. Louis.

Fredrik Almqvist, VD – Quretech Bio AB:

– Vi vill tacka alla vi erhållit stöd och anslag från: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Umeå Universitet, Vetenskapsrådet, Familjen Erling Perssons Stiftelse, NIH i USA, EU, Novo Nordisk, Strategiska Stiftelsen, Göran Gustafssons Stiftelse och Kempestiftelsen. Vi forskare bakom Quretech är också väldigt tacksamma för den nya kompetens som tillförts bolaget genom Nordiska Centrumhus. Vi ser fram emot en mycket spännande resa tillsammans.

 

Kontakt Quretech Bio AB

Fredrik Almqvist, Grundare och VD Quretech Bio AB
fredrik.almqvist@quretech.com
070-397 90 97
www.quretech.com

 

Kontakt Nordiska Centrumhus

Håkan Martinell, VD Nordiska Centrumhus
hakan.martinell@nordiskacentrumhus.se
Tel. 0660-43 17 80

Taggar:

Om oss

Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges excellenta inkubatorer inom life science. Vi hjälper forskare att nyttiggöra sina data för att hjälp patienter och medborgare till bättre hälsa. Vi stöttar och utbildar entreprenörer inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik genom att länka samman akademi, klinik och näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Forskarna bakom Quretech Bio AB, Umeå (Quretech) har under sommaren tilldelats forskaranslag om ca. 25 MSEK och har nu i höst beviljats ytterligare anslag om drygt 17 MSEK (varav 7,5 från Vetenskapsrådet, 8 från Fam. Erling Perssons stiftelse, samt, 2,1 från Umeå Universitet). Dessa anslag bidrar till ny kunskap för att förstå och utveckla nya alternativ för kampen mot antibiotikaresistens.
Twittra det här