Nystartat Umeåbolag får nationellt uppdrag att införa e-hälsoapp för mag och tarmkroniker

Den Umeå-baserade startupen Biosolens har officiellt tilldelats ett nationellt uppdrag att införa det digitala verktyget Patient VoiceTM. Appen gör att personer med kroniska mag- och tarmproblem löpande kan rapportera sitt sjukdomstillstånd, och vårdpersonal kan då korrigera och anpassa behandlingen direkt.

Jonas Eriksson, vd och grundare av Biosolens. Fotograf: Christoffer Öberg

– Det här är ett viktigt erkännande, både för Biosolens och Västerbotten. Beslutet visar att vi ligger rätt positionerade inom e-hälsa och uppdraget ger oss ekonomiska möjligheter att utveckla våra biokemiska reagens ytterligare, säger Biosolens VD och grundare Jonas Eriksson. 

Uppdraget att införa PatientVoice på den svenska marknaden tilldelades Biosolens i maj 2017 och kommer från Mag- och tarmförbundet i Sverige. Men införandet finansieras delvis av Takeda Pharma AB – företaget som varit med och utvecklat det digitala patientverktyget. Biosolens tilldelas 585 000 SEK från Takeda Pharma AB över en period av åtta månader. 

Målet är att appen ska användas skarpt av uppemot 6 300 patienter redan våren 2018. När det är fullt operativt kommer det betyda stora fördelar för drabbade kroniker. I stället för tillfälliga utvärderingar av sin behandling via manuella enkäter kan de nu löpande utvärdera effekten av den vård de får. Det ger stora fördelar även för patientförbund och vårdprofession som enkelt kan följa upp och vidareutveckla behandling som verkligen ger effekt. 

Att just uppdraget föll på Biosolens kan bero på att Västerbotten ligger långt framme inom e-hälsa och att viktig nationell infrastruktur finns i regionen som Registercentrum Norr och satsningen Digitala Västerbotten. Serverkraft har upphandlats nationellt och datatrafiken går via datorhallar i Sverige – vilket innebär att patientinformationen inte lagras i utlandet.

Det är en trend att läkemedelsindustrin har skiftat fokus och jobbar mer med patientkontakt än tidigare. Ett tecken på det är att det lilla Umeåföretaget Biosolens är inbjudna till den stora branchmässan Patient Summit Europe 2017 i oktober - och PatientVoice är bara ett av flera patientverktyg som kommer presenteras på mässan. 

– Både vi och vår uppdragsgivare, Mag- och tarmförbundet, är övertygade om att verktyget kommer att vara av stort värde för patienterna och ge förbundet viktig information om sina medlemmar, säger Jonas Eriksson.

 

Om Biosolens grundat 2017

Biosolens AB är ett privat läkemedelsbolag grundat 2017 med fyra affärsområden; e-hälsa, diagnostik, reagenstillverkning och formulering. Biosolens AB särskiljer sig genom sin unika teknik som stabiliserar kemiska molekyler och enzymer både under formulering och i beredning och lagring. Detta öppnar upp för helt nya tester och kvalitetskontroller i både industriella och kliniska processer. Under hösten 2017 påbörjas tillverkningen av reagens i liten skala i Umeå och bolaget har redan kunder i fyra länder. 

 

För mer information, kontakta:

Jonas Eriksson, Ph D 

Founder and CEO, Biosolens Group 

E-post: Biosolens@gmail.com Mobil: 0704 584 902
Tel: +46 90 198 005 https://biosolens.wordpress.com/ 

 

Carolina Hawranek 

PR- och Kommunikationsansvarig 

E-post: carolina.hawranek@ubi.se Telefon: 090-15 49 72
Mobil: 0720-90 85 05
www.ubi.se 

Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges excellenta inkubatorer inom life science. Vi hjälper forskare att nyttiggöra sina data för att hjälp patienter och medborgare till bättre hälsa. Vi stöttar och utbildar entreprenörer inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik genom att länka samman akademi, klinik och näringsliv.

Taggar:

Om oss

Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges excellenta inkubatorer inom life science. Vi hjälper forskare att nyttiggöra sina data för att hjälp patienter och medborgare till bättre hälsa. Vi stöttar och utbildar entreprenörer inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik genom att länka samman akademi, klinik och näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Den Umeå-baserade startupen Biosolens har officiellt tilldelats ett nationellt uppdrag att införa det digitala verktyget Patient VoiceTM. Appen gör att personer med kroniska mag- och tarmproblem löpande kan rapportera sitt sjukdomstillstånd, och vårdpersonal kan då korrigera och anpassa behandlingen direkt.
Twittra det här

Citat

Det här är ett viktigt erkännande, både för Biosolens och Västerbotten. Beslutet visar att vi ligger rätt positionerade inom e-hälsa och uppdraget ger oss ekonomiska möjligheter att utveckla våra biokemiska reagens ytterligare.
Jonas Eriksson, vd och grundare Biosolens