Delårsrapport januari-juni 2018

Umida ökar nettoomsättningen med 32% under andra kvartalet

Kvartalet i korthet

Kvartalet i siffror apr-jun 2018 apr-jun 2017
Nettoomsättning (KSEK) 20 036 16 078
Nettoomsättning exkl punktskatter (KSEK) 13 382 10 158
Rörelseresultat (KSEK) -3 842 -3 933
Resultat (KSEK) -4 180 -3 974
Resultat per aktie (SEK) -0,36 -0,41
Eget kapital per aktie (SEK) 1,98 3,71

Viktiga händelser under och efter kvartalet

  • Bolagets nettoomsättning exkl punktskatter ökade med 32% jämfört med föregående år.
  • Försäljningen av egna varumärken ökade med 52%, genom framför allt Motörhead och Sweden Rock Festival från Brands for Fans förvärvet, samt tillskottet Casana Tonic. 
  • Ökade marknadsinvesteringar i egna varumärken om ca MSEK 0,9 inför sommarens högsäsong påverkar periodens resultat men ger långsiktiga positiva effekter.
  • Under andra kvartalet vann Umida totalt fem upphandlingar på de nordiska monopolen, vilket motsvarar en estimerad nettoomsättning om totalt ca MSEK 5,5 under en 12 månaders period.
  • Flera nya Brands For Fans produkter har lanserats och en tillväxtplan för Motörhead varumärket har tagits fram.
  • Samarbetetmed Alfons Walcher Estates Distillery avseende import och försäljning av Biostilla gin på den svenska marknaden har avslutats. Umida kommer istället att fokusera på försäljning av Brands For Fans gin-produkter och lansering av ett eget gin varumärke.  
  • Nyheten Casana Tonic har tagit en bra position på marknaden och sålt över 300.000 burkar t.o.m. juli månad.

Halvåret i korthet

Halvåret i siffror jan-jun 2018 jan-jun 2017
Nettoomsättning (KSEK) 34 398 31 019
Nettoomsättning exkl punktskatter (KSEK) 23 283 19 655
Rörelseresultat (KSEK) -9 667 -6 438
Resultat (KSEK) -10 156 -6 491
Resultat per aktie (SEK) -0,87 -0,66
Eget kapital per aktie (SEK) 1,98 3,71

VD kommentar

Bolagets långsiktiga mål ligger fast och vi arbetar målmedvetet med att skapa organiskt tillväxt i vår egen portfölj, ta in lönsamma legoproduktionsuppdrag samt aktivt identifiera och inleda diskussioner med potentiella uppköpskandidater för att nå målet om MSEK 300 i omsättning år 2020. 

Under andra kvartalet ökade bolagets totala omsättning med 32% jämfört med föregående år. Umidas egen portfölj med varumärken där vi har hög bruttomarginal ökade med drygt 50%. Vi har med andra ord haft en mycket positiv utveckling av bolagets egen produktportfölj under perioden, framförallt drivet av förvärvet Brands for Fans och lanseringen av Casana Tonic. Under det senaste kvartalet har vi intensifierat våra marknadssatsningar och investerat mångdubbelt mer än tidigare bakom våra prioriterade varumärken, såsom LACKS!, Casana och Brands For Fans portföljen. Vår nyhet för året, Casana har tagit en bra position på marknaden och sålt mycket bra under framförallt juni-juli mycket tack var sommarens fina väder.

Ökade investeringar i marknadsföring av Umidas varumärken är avgörande för att bygga en stark portfölj, skapa organisk tillväxt och en långsiktig hållbar affär. De ökade investeringarna har dock haft en negativ resultatpåverkan under perioden. Rörelseresultatet under andra kvartalet är fortsatt negativt men en liten förbättring gentemot föregående år. På grund av den säsongsvariation vi har i vår egen portfölj räknar vi med en stärkt lönsamhet och ett positivt resultat under andra halvåret där framförallt kvartal fyra skall generera god lönsamhet. 

Innovation står högt upp på bolagets agenda och vi jobbar intensivt och målmedvetet med både produkt- och smakutveckling, vilket löpande genererar tydliga resultat. Under maj-juni har vi vunnit totalt 5 upphandlingar på de nordiska monopolen och vi har även fått centrala listningar på Coop och Bergendahls för en stor del av vårt alkoholfria glöggsortiment. På spritsidan har vi stor potential att växa med Motörhead som varumärke genom nya produkter och på nya marknader, samt med ett eget gin varumärke.

Även om vi har lyckats skapa en stark organisk tillväxt så behöver vi komplettera verksamheten med ett eller flera förvärv för att nå både en volym och omsättning varifrån vi kan driva en långsiktig och lönsam tillväxt. Vi letar ständigt och proaktivt efter intressanta förvärvskandidater och hoppas kunna genomföra åtminstone ett nytt förvärv innan årsskiftet. Nya samarbeten och nya affärer ligger högt på min agenda och jag har för avsikt att ta oss in på den volymdrivna och lönsamma vinmarknaden mot slutkonsument i syfte att utveckla vår portfölj ytterligare, jämna ut säsongsvariationerna och driva lönsam tillväxt även i det segmentet.

Katarina Nielsen 
VD, Umida Group AB 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Katarina Nielsen

Verkställande direktör
Umida Group AB (publ.)

Telefon: +46 (0)70 759 08 90

Om Umida Group AB (publ)

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar