Lanserar plan och mål för att nå 300 MSEK i omsättning och 10% EBITDA 2020 vid VD-presentation under aktieägarträff

Umida Group AB (publ) håller idag den 18 oktober en aktieägarträff i bolagets produktionsanläggning i Götene. Vid sin presentation under dagen lanserar VD Katarina Nielsen bolagets målbild och nyckeltal för 2020. Genom att agera som en innovativ och snabbväxande utmanare på dryckesmarknaden siktar Umida på att fyrdubbla nettoomsättningen jämfört med 2016 till 300 MSEK och vända det tidigare negativa resultatet till en vinstmarginal (EBITDA) om 10%.

Umida Group AB (publ) har sedan rekonstruktionen under 2016 av dåvarande Cefour Wine & Beverage AB och de efterföljande förvärven av L.O. Smith AB samt Vinfabriken Sverige AB i det närmaste genomfört en komplett transformering av bolaget. Genom realiserade synergier samt ett tydligt fokus på långsiktig lönsamhet har bolaget nu skapat en stark plattform för framtida tillväxt. Under ledstjärnan "Vi skapar hållbara smakupplevelser" är bolaget väl positionerat för att utveckla den egna varumärkesportföljen och skapa lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

"Under 2017 har Umida tagit flera betydelsefulla steg i sin transformation och det är både roligt och spännande att berätta vad vi nu spänner bågen mot. Året har kännetecknats av namnbyte till Umida Group, samlokalisering av all produktion, logistik och administration, lansering av nya strategiska säljsamarbeten i både Norden, UK och Tyskland samt flera vunna nya offerter på Systembolaget och många nya produktionsuppdrag. Med ett lönsamt fjärde kvartal i år som nästa milstolpe har vi nått en position där det nu är dags beskriva bolagets långsiktiga ambition och måltal" säger Katarina Nielsen, VD på Umida Group AB (publ)

I samband med bolagets aktieägarträff i Götene Vin & Spritfabrik presenterar VD Katarina Nielsen de fyra strategier för lönsam tillväxt som bolagets styrelse och ledning nyligen utarbetat. Dessa är:

  1. Utveckla och växa den egna produktportföljen, med varumärken som Vinfabriken, Shot 4.4 och Blomberg samt fokusera på produktinnovationer och smarta förpackningslösningar.
  2. Expandera portföljen och driva försäljningstillväxt genom strategiska säljsamarbeten med väletablerade partners, både nationellt och internationellt.
  3. Agera som en attraktiv legoproduktionspartner inom både alkoholhaltiga och alkoholfria drycker och flytande livsmedel, med full eko-certifiering i produktionsanläggningen som bas.
  4. Genom en aktiv förvärvsstrategi söka förvärvsmöjligheter där produktions-, distributions- och försäljningssynergier bygger en starkare och mer lönsam bolagsgrupp.

På bolagets hemsida kommer hela VD-presentationen från aktieägarträffen att finnas.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Prenumerera

Dokument & länkar