UF-företagande – en växande trend

Hela 29 731 gymnasieelever driver egna företag i år. – UF-företagande är en växande trend bland unga, säger Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige.

Hela 27 731 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2017/2018 i Sverige. Det är en ökning med 1 962 elever sedan förra året. Det visar färska siffror från organisationen Ung Företagsamhet som utbildar unga i entreprenörskap i grundskolan och gymnasiet.

Årets siffror visar att det fortsatt är populärt att driva UF-företag på högskoleförberedande program medan andelen UF-elever är relativt låg på yrkesprogram.

– Jag är väldigt glad över att så många gymnasieelever driver UF-företag i år. Samtidigt är jag bekymrad över att inte fler elever på yrkesprogrammen får möjligheten. Många av dem ska direkt ut i ett liv som företagare eller som anställda i småföretag, det borde vara självklart att få öva på sitt entreprenörskap, säger Cecilia Nykvist.

Forskning visar att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer.

- Ung Företagsamhet gör skillnad både för enskilda människor och för samhället, säger Cecilia Nykvist.

Läs mer om våra resultat och forskning.

För mer information, kontakta:

Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige
Tel: 08 – 783 80 88, cecilia.nykvist@ungforetagsamhet.se

Susanna Mörner, kommunikationsansvarig, Ung Företagsamhet Sverige
Tel: 072-712 98 42, susanna.morner@ungforetagsamhet.se

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat nära 400 000 gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 100 anställda i hela landet och stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

Om oss

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Prenumerera