Skatteverket beslutar om fördelningen av anskaffningsutgift mellan Poolia- och Uniflexaktier

Med anledning av Poolia ABs utskiftning av aktier i Uniflex AB har Skatteverket beslutat om fördelningen av anskaffningsutgift för Poolia- och Uniflexaktier

Med anledning av Poolia ABs utskiftning av aktier i Uniflex AB har Skatteverket beslutat om skattefrihet för mottagen utdelning av dessa aktier. -I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Poolia delas upp mellan Poolias aktier och de erhållna aktierna i Uniflex, skriver Skatteverket. Det görs genom att värdeminskningen av en aktie i Poolia på grund av utdelningen, hänförs till de utdelade aktierna i Uniflex. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Poolia blir ny anskaffningsutgift för denna aktie. Den lägsta betalkursen när handelns stängdes den 11 november var 35.50 kr för en B-aktie i Poolia. När handeln öppnade dagen därpå var lägsta betalkursen 30.60 kr för en aktie utan rätt till utdelning. Av anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier bör därför 86 proc hänföras till dessa Poolia-aktier och 14 procent till aktier i Uniflex, enligt Skatteverket Poolia beslutade om utskiftning av och notering av dotterbolaget Uniflex på Nya Marknaden i höstas. Beslutade bottnade i strategin att Poolia skall fokusera på kvalificerad bemanning och rekrytering och Uniflex på sina kärnområden: Uthyrning av industri, lager och enklare kontorstjänster. För närmare upplysning Jan Bengtsson, VD Uniflex tfn 08-555 368 10 eller 073-944 5114

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar