Uniflex första bokslutskommuniké kommer 15:e februari

Uniflex bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2004 kommer att släppas den 15:e februari 2005.

Uniflex är sedan november i år noterat på Nya Marknaden. Bolaget avser att släppa sin första bokslutskommuniké, som avser räkenskapsåret 2004, den 15:e februari. Tidplan för 2005 års delårsrapporter kommer att meddelas i samband med bokslutskommunikén. För mer information kontakta: Jan Bengtsson, VD Uniflex, tfn: 08-555 368 10

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar