Så skapar vi ett studiemedel för yrkesverksamma

Report this content

Digitalisering, automatisering och globalisering påverkar arbetsmarknaden i grunden. Det livslånga lärandet är en nödvändighet, men studiemedelssystemet är inte anpassat för yrkesverksamma, visar Unionens genomgång. – Det är inte hållbart. Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Allt fler inser nu behovet av vidareutbildning och omställning under arbetslivet. Men studiemedelssystemet har inte anpassats i takt med samhällsutvecklingen. Och det riskerar att hämma nödvändig kompetensutveckling.

Endast tre procent av studielånet gick förra året till studenter över 39 år och tre av fyra äldre studerar helt utan studiemedel, visar nya siffror som Unionen presenterar i dag.

Med nuvarande villkor är studier finansierade med studiemedel helt enkelt inte ett alternativ för de flesta yrkesverksamma. I stället är de hänvisade till att bedriva kortare studier, ofta parallellt med heltidsarbete och familjeliv.

– Det är inte hållbart. Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras. Vi behöver ett studiemedelssystem för yrkesverksamma, säger Martin Linder, ordförande för Unionen. 

Unionen har därför tagit fram fyra konkreta förslag på reformer av studiemedelssystemet. Det handlar bland annat om ett höjt fribelopp, samt en höjning av åldersgränserna för lån och bidrag.

– Regeringen har hittills enbart gjort satsningar i studiemedlet för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det är viktigt, men om näringsliv och offentlig sektor ska klara kompetensförsörjningen krävs nu reformer som gör att yrkesverksamma har råd att studera, säger Martin Linder.

Unionens fyra förslag för ett reformerat studiemedelssystem:

  1. Inför det högre bidragsbeloppet på 7 300 kronor i månaden för yrkesverksamma som har arbetsmarknadsskäl, oavsett utbildningsnivå.
  2. Höj fribeloppet med minst 20 procent.
  3. Höj de övre åldersgränserna för lån och bidrag.
  4. Förtydliga och utvidga möjligheten att få extra veckor med studiemedel av arbetsmarknadsskäl från 40 till 60 veckor.

Mer information om förslagen finns på Unionen Opinion