”System för konjunktursvängningar skapar trygghet på arbetsmarknaden”

Unionen välkomnar att regeringen i dag tillsätter en utredning som ger företagen möjlighet att anpassa kostnaderna vid djupa men kortvariga efterfrågekriser. Förslaget från parterna innebär att med visst ekonomiskt stöd från staten kan företagen slippa att säga upp personal med kompetens som är nödvändig när konjunkturen vänder.

– Ett system där arbetsgivare och arbetstagare inom industrin och staten tar gemensamt ansvar skulle bidra positivt till svenska företags konkurrenskraft och framtida jobb, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

När den globala finanskrisen slog till 2008-2009 kunde företag i de flesta andra EU-länder snabbt sänka sina arbetskraftskostnader utan att behöva dra ner på personal, genom så kallat korttidsarbete. Detta var en konkurrensnackdel för Sverige. Med hjälp av korttidsarbete även i Sverige skulle företagen kunna minska kostnaden för arbetskraft under en djup efterfrågekris genom att staten går in och täcker en del av lönekostnaderna. Personalen behåller då sin ordinarie anställning men går tillfälligt ned i arbetstid och lön. Den uteblivna lönen kompenseras delvis av staten. Syftet är att överbrygga krisen och möjliggöra för företagen att behålla medarbetare och kompetens så att man står väl rustade att möta efterfrågan när konjunkturen vänder. Genom utbildning under den tid som inte arbetas kan de anställdas kompetens höjas både i relation till nuvarande bransch och till arbetsmarknaden generellt. Även företagens produktivitet och konkurrenskraft vässas. Under finanskrisen 2008-2009 fanns det system för korttidsarbete i 23 av EU:s 27 medlemsländer.

– Efter erfarenheterna av finanskrisens effekter där svensk industri drabbades särskilt hårt jämfört med viktiga konkurrentländer ser Unionen vikten av ett gemensamt ansvar mellan parterna och staten. Det är av största vikt för arbetstagarna att staten är med som part så att nivåerna i de allmänna försäkringssystemen tryggas, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Unionen vill ha system som underlättar för företagen att ställa om och för de anställda att få kompetens som leder till utveckling och möjlighet att få ett nytt jobb när det gamla inte längre finns.

– Ett system för korttidsarbete ska bara användas i samband med djupa men kortvariga efterfrågekriser med stor påverkan på arbetsmarknaden, och det ska aktiveras gemensamt av parterna och staten när en sådan kris står för dörren, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Unionen har utrett frågan i ett partsgemensamt arbete inom industrin och har under hösten haft kontakter med finansdepartementet och beskrivit parternas uppfattning om hur ett system bör utformas.

 

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Ett system där arbetsgivare och arbetstagare inom industrin och staten tar gemensamt ansvar skulle bidra positivt till svenska företags konkurrenskraft och framtida jobb
Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef