Unionens konjunkturprognos: Kompetensbrister hämmar tillväxten

Unionens klubbar ser ljust på utvecklingen i näringslivet i vår och sommar, men kompetensbrist hämmar tillväxten de kommande åren. En bättre kompetensmatchning skulle kunna få ekonomin att växa i en högre takt. Det visar Unionens nya konjunkturprognos som presenteras i dag.

– Just nu kommer många signaler om ett positivt konjunkturläge och en ljus framtid. Unionens klubbar ute på företagen bekräftar den bilden. Trots det ser vi en dämpad tillväxttakt 2017 och 2018, inte minst på grund av illa fungerande kompetensmatchning. Kompetensutveckling för de som redan jobbar är en nyckelfråga för tillväxten, säger Unionens samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg.

Unionens lubbar har inte haft så höga förväntningar som nu på näringslivets utveckling på över fem år. Sex av tio klubbar bedömer företagets lönsamhet som stark eller mycket stark. Tre av fyra tror på stigande försäljning under våren och sommaren 2017.

Prognosen för den svenska BNP-tillväxten de närmaste åren visar trots detta på en inbromsning, främst förklarat av att ökningstakten i bostadsbyggandet bromsar in och att den offentliga konsumtionen dämpas till följd av ett minskat flyktingmottagande. BNP går från 3,3 procent 2016 till 2,8 procent 2017 och 2,0 procent 2018.

Många arbetsgivare har brist på arbetskraft, samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på en förhållandevis hög nivå under prognosperioden. Kompetensprofilen bland stora grupper arbetslösa matchar inte den efterfrågan på personal som finns. Detta gör att tillväxten hämmas, i kombination med att arbetsgivarnas egna investeringar i kompetensutveckling av sina anställda släpar efter och det offentliga utbildningssystemet inte fungerar tillräckligt väl.

– Unionen anser att regeringen måste ge högskolorna ett skarpt uppdrag att erbjuda studier på deltid, distans och digitalt. Det är studieformer som passar yrkesverksamma och skulle bidra till nödvändig kontinuerlig kompetensutveckling, säger Henrik Ehrenberg.

– Studiefinansieringen behöver också utvecklas så att de som jobbar faktiskt har råd att vid behov gå tillbaka till skolbänken. En annan utmaning för att få bättre matchning på arbetsmarknaden är att få till bättre och snabbare omställning för den som idag är arbetslös. Också här sackar det offentliga stödet efter, säger Henrik Ehrenberg.

Unionens konjunkturprognos baseras i hög grad på unikt statistiskt material. För det första Unionens Ärendeindikator som analyserar sambandet mellan BNP-tillväxten och de ärenden som inkommer till Unionen från de drygt 644 000 medlemmarna. För det andra Unionens Branschbarometer, en undersökning som bygger på svar från 517 klubbar på företag med drygt 530 000 anställda i Sverige.

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Matilda Ström, pressekreterare, 072-599 21 72, matilda.strom@unionen.se, Gabriel Wernstedt, pressekreterare, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 675 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media