Rekordmånga tar examen - svenskarna blir allt mer välutbildade

Rekordmånga studenter tog ut en högskoleexamen förra läsåret. 52 300 examina utfärdades, vilket är sju procent fler än året innan och över femtio procent fler än för tio år sedan. Det visar en ny analys från Högskoleverket.

Utbyggnaden av högskolan gör tydliga avtryck i examensstatistiken. Läsåret 2003/2004 avlades 52 300 examina, vilket är 4 000 fler än året innan. Jämfört med för tio år sedan är ökningen drygt femtio procent. Antalet avlagda examina är dock inte samma sak som antalet personer som tar ut en högskoleexamen. Många studenter tar nämligen ut mer än en examen, till exempel en kandidatexamen och en sjuksköterskeexamen. 38 700 personer tog ut sin första examen läsåret 2003/2004. Den kraftiga ökningen av personer med högskoleexamen innebär att de som nu träder in på arbetsmarknaden har högre utbildning än de som går i pension. Expansionen av högskolan resulterar alltså i en betydande höjning av den yrkesaktiva befolkningens utbildning. _Fler civilingenjörer men färre förskollärare_ Vissa examensgrupper har ökat särskilt mycket. Sedan läsåret 1989/90 har till exempel antalet civilingenjörer ökat med 65 procent, juristerna med 40 procent och psykologerna med 30 procent. Antalet lärarexamina har också ökat kraftigt – nästan 40 procent. Men inom lärargruppen har det skett en del förändringar. Betydligt färre tar till exempel examen med inriktning mot förskolan än tidigare. _Kvinnorna dominerar_ Kvinnorna är i majoritet på de allra flesta högskoleutbildningar. 63,5 procent av alla examina läsåret 2003/2004 avlades av kvinnor. Det är bara ingenjörsutbildningarna och andra teknikutbildningar som fortfarande är mansdominerade. De enda examensgrupperna med någorlunda jämn könsfördelning är arkitekter, läkare och konstnärligt utbildade. Flera utbildningar har rört sig från jämn könsfördelning till kvinnodominans de senaste åren. Det gäller bland annat juristutbildningen, tandläkarutbildningen och teologie kandidatutbildningen. För mer information, kontakta Stig Forneng, tfn 08-563 087 75. Analysen finns på http://www.hogskoleverket.se.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet. Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar