Studier på nätet lockar fler med arbetarbakgrund

Studier på nätet lockar fler med arbetarbakgrund Sveriges nätuniversitet rekryterar fler studenter med arbetarbakgrund än vad den traditionella högskoleutbildningen gör. Var tredje nätstudent har arbetarbakgrund, jämfört med 24 procent av alla studenter. Nätstudenterna är dessutom äldre, har fler barn och bor oftare i glesbygd. Det visar en ny undersökning från Högskoleverket. - Nätuniversitetet har gjort högskolestudier mer tillgängliga och flexibla för studenterna, något som är väldigt viktigt för att motverka den sociala snedrekryteringen och stimulera det livslånga lärandet, säger Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket. Sveriges nätuniversitet startade år 2002 och samordnar högskolornas och universitetens IT-baserade distansutbildningar. Satsningen har varit en framgång när det gäller antalet studenter. Höstterminen 2003 studerade nästan 33 000 studenter vid nätuniversitetet, vilket är 10 procent av hela studentpopulationen. _Fler med arbetarbakgrund_ Ungdomar med arbetarbakgrund är fortfarande underrepresenterade i högskolan totalt sett. Men nätuniversitetet har bidragit till att bredda rekryteringen. 30 procent av nybörjarna vid nätuniversitetet kommer från arbetarhem. Motsvarande siffra för samtliga högskolenybörjare i landet är 24 procent. Nätuniversitetet har även ökat mångfalden bland studenterna på andra sätt. Nätstudenterna är äldre än campusstudenter, bor oftare i glesbygd, har barn och förvärvarbetar i större utsträckning och har mer sällan studiestöd. Däremot är det få med utländsk bakgrund som studerar vid nätuniversitetet. _Många nätstudenter på Gotland_ Högskolan på Gotland har högst andel nätstudenter: 39 procent. Även Mitthögskolan, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Gävle utbildar många av sina studenter via IT-baserade distanskurser. Räknat i antalet studenter har Lunds universitet flest nätstudenter - 3 899, följt av Mitthögskolan - 2 940. I den bifogade tabellen redovisas andelen nätstudenter vid landets universitet och högskolor. Rapporten finns på http://www.hogskoleverket.se. För mer information, kontakta Carolina Johansson, tfn 08-563 085 54 eller Ingeborg Landgren, tfn 08-563 088 09. Pressekreterare Cecilia Olsson, tfn: 08-563 086 21, 070-560 70 53 cecilia.olsson@hsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20180/wkr0001.pdf Andel nätstudenter per lärosäte http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20180/wkr0002.pdf Pressmeddelandet i pdf

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet. Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar