Trendbrott: Svårare att komma in på högskolan

Trendbrott: Svårare att komma in på högskolan Antalet nya studenter minskar för första gången på flera år. Men det beror inte på ett minskat intresse för högskolestudier utan på att utbildningsplatserna har blivit färre. Det visar preliminära uppgifter från Högskoleverket. De senaste åren har högskolan expanderat kraftigt. På femton år har antalet studenter fördubblats, från 165 000 hösten 1998 till 340 000 hösten 2003. Men nu sker ett trendbrott. Preliminära siffror för höstterminen 2004 visar att antalet nybörjare minskar något för första gången sedan 1996. Minskningen beror inte på ett sjunkande intresse för högskolestudier. Söktrycket har tvärtom ökat med några procentenheter sedan förra hösten. Förklaringen ligger istället i att högskolorna drar ner på antalet utbildningsplatser för nya studenter eftersom resurserna inte längre ökar. Befintliga resurser måste användas till dem som redan är antagna. _Konkurrensen hårdnar_ Det minskade antalet utbildningsplatser sammanfaller med att antalet individer i 20-årsåldern nu börjar öka igen, efter flera års nedgång. Fram till år 2010 ökar antalet 20-åringar med 30 procent - från strax över 100 000 för närvarande till strax över 130 000 år 2010. Kombinationen färre utbildningsplatser och större ungdomskullar innebär att det kommer att bli svårare att komma in på högskolan framöver. _Färre lärarstudenter_ Antalet nya studenter på många av de stora utbildningsprogrammen minskar. Det gäller till exempel lärarutbildningen, där nybörjarna minskar med 9 procent jämfört med förra hösten, och på civilingenjörsutbildningen där minskningen är 5 procent. Även sjuksköterskeutbildningen har färre nybörjare den här hösten. Många sökande till dessa utbildningar blir utan studieplats. För mer information kontakta Onni Tengner, tfn 08-5630 087 85 eller Lennart Ståhle, 08-563 087 73. Analysen finns på http://www.hsv.se. Pressekreterare Cecilia Olsson, tfn: 08-563 086 21, 070-560 70 53 cecilia.olsson@hsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet. Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. www.uka.se

Prenumerera