Konsumentverket lägger ner "bredbandsanmälan" mot UPC

Report this content

Konsumentverket lägger ner "bredbandsanmälan" mot UPC UPC begår inget fel när man marknadsför internettjänsten chello som en bredbandstjänst. Det står klart sedan Konsumentverket/KO utrett frågan efter en anmälan och nu beslutat lägga ner ärendet. Konsumentverket/KO tog i början av augusti upp frågan för att utreda om begreppet bredband används felaktigt i UPCs marknadsföring. Utredningen visar att det inte finns någon officiell eller allmänt vedertagen definition av begreppet. - Konsumentverket har förstått att bredband inte är liktydigt med enbart en anslutning till internet. Via bredband kan man överföra att flertal olika tjänster till kunden inom ljud, bild och data. Debatten i Sverige har dominerats av aktörer som förespeglat att deras nätkapacitet är den samma som internetkapacitet, vilket lett till såväl missuppfattningar som en snedvriden diskussion, säger Gunnar Asp, VD UPC Sverige. Även IT-kommissionen, regeringens expertorgan i IT-frågor, har samma uppfattning vilket man informerar om på sin hemsida (http://www.itkommissionen.se/aktuellt/ak_intro.html) Den internationellt vedertagna förklaringen är att bredband handlar om förmågan att samtidigt sända stora datamängder parallellt till många användare - på det sätt som t.ex. TV, Internettrafik och telefoni kan överföras via samma nät. - Vi ser gärna att tydligare regler skapas för hur bredbandsbegreppet skall användas. Dagens situation lämnar fältet fritt för missförstånd. Det skadar introduktionen av bredbandstjänster i Sverige, enligt Gunnar Asp. - I våra nät kan vi skicka 27 Mbit/s i mer än 100 kanaler samtidigt - totalt drygt 3 000 Mbit/s. "Bredare band" till hushållen finns inte, konstaterar Gunnar Asp. Om UPC Sverige: Omkring 250 000 hushåll är anslutna till UPCs bredbandsnät som med hjälp av fiber/koax-teknik (HFC) erbjuds höghastighets-Internet, TV och telefoni via egen nätstruktur. UPC Sverige AB omsatte 281 miljoner kronor 1999 och har drygt 170 medarbetare (www.upc.se). UPC, United Pan-Europe Communications, n.v. (www.upccorp.com) med huvudkontor i Amsterdam, är noterat på Nasdaq i USA ("UPCOY") och på börsen i Amsterdam ("UPC"). UPC finns i 17 länder i Europa och når mer än 17,8 miljoner hem med för närvarande 9,6 miljoner kabel-TV-kunder, 366 000 Internetabonnenter och 362 000 telefonikunder. För ytterligare information: Gunnar Asp, VD, UPC Sverige AB Tel: 08-578 251 92, 0709-26 51 92, E-post: gunnar.asp@upc.se Anders Ahlbeck, Informationsdirektör, UPC Sverige AB Tel: 08-578 251 94, 0709-26 51 94, E-post: anders.ahlbeck@upc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar