UPC outsourcar interna IT-driften till Kentor

UPC outsourcar interna IT-driften till Kentor UPC har beslutat att Kentor ska sköta IT-drift, support och användarutbildning för UPCs interna datasystem från och med februari i år. Avtalet gäller i 2 år och omfattar idag 220 användare och är värt cirka 10 miljoner kronor. Outsourcinguppdraget har upphandlats på den öppna marknaden i konkurrens med ett flertal av de stora leverantörerna. IT-konsulten Kentor utökar genom outsourcinguppdraget sitt engagemang hos UPC. Redan 1998 levererade Kentor system för Billing och Kundhantering till UPC, dåvarande StjärnTV. Kentor ska bygga upp ett supportcenter, som innebär att Kentor har tekniker på plats hos UPC. Genom supportcentret säkerställer Kentors tekniker att den dagliga driften fungerar, vilket bland annat innebär att UPC får hög tillgänglighet till datorsystemen, användarna har ständig tillgång till kompetent supportpersonal, hög säkerhet och tillgång till teknisk expertis är garanterade genom Kentors tekniska stödgrupp. Samarbetet mellan UPC och Kentor bygger på ett upprättat SLA (Service Level Agreement) där UPCs verksamhet ställer krav på Kentor avseende driftsäkerhet, upptider för systemen och tider då supportcentret ska vara bemannat. Uppdraget omfattar bland annat användarsupport, telefoni, jour, Unixdrift, Oracle DBA, ansvar för hårdvaruinköp och användarutbildning. För att uppfylla UPCs höga krav på kvalitet ska Kentor ha personal på plats mellan kl 07.00 - 24.00 alla dagar i veckan. - UPC Sverige AB befinner sig just nu i en oerhört expansiv fas, både marknads-, produkt och personalmässigt. Som de flesta företag inom kommunikationsindustrin ställer expansionen stora krav på IT-stödet som erbjuds. IT får också betraktas som den drivande kraften bakom effektiviseringar internt antingen via förbättrat systemstöd eller processarbete, säger Rolf Bive, IT-direktör (CIO) på UPC. - För att uppnå en intern effektivisering är det min fasta övertygelse att så långt det är möjligt lägga ut den operativa IT-driftens verksamheten på entreprenad. Det är nödvändigt för att internt kunna koncentrera sig på en tydligt leverantörsroll mot övriga organisationen samt en tydligt beställarroll mot den valda out- sourcingpartnern. - Kentor erbjuder total funktionalitet och inte bara tjänster inom in- och outsourcing konceptet, detta har skilt Kentor från de traditionellt stora spelarna på ett positivt sätt, enligt Rolf Bive. Om UPC Sverige: UPC är en ledande bredbandsleverantör till privatpersoner och företag. Mer än 250 000 hushåll är anslutna till UPCs bredbandsnät som med hjälp av fiber/koax-teknik (HFC) erbjuds höghastighets-Internet, TV och telefoni via egen nätstruktur. Nyligen har UPC även lanserat en ny Internet-tjänst för små och medelstora företag. UPC Sverige AB omsatte 281 miljoner kronor 1999 och har 200 medarbetare (www.upc.se). UPC, United Pan-Europe Communications (www.upccorp.com), med huvudkontor i Amsterdam, är noterat på Nasdaq i USA ("UPCOY") och på börsen i Amsterdam ("UPC"). Företaget finns i 17 länder i Europa och Israel med för närvarande 6,4 miljoner kabel-TV-kunder, 278 000 Internetabonnenter och 365 000 telefonikunder. I Centraleuropa har UPC även 395 000 satellit- TV-kunder. Sammanlagt når UPC mer än 9,7 miljoner hushåll. För ytterligare information: Anders Ahlbeck, Informationsdirektör, UPC Sverige AB Tel: +46 8 578 251 94, +46 709 26 51 94, E-post: anders.ahlbeck@upc.se Kajsa Tirén, Pressekreterare, UPC Sverige AB Tel: +46 8 578 252 49, +46 709 48 52 49, E-post: kajsa.tiren@upc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

UPC Sverige AB (UPC) är ledande leverantör av TV- och bredbandstjänster i Stockholmsregionen. För närvarande är ca 300 000 hushåll anslutna till UPCs fiberoptiska nät. Av dessa är 91 000 kunder på höghastighets-Internet (chello) och 59 000 kunder på digitalTV (alla uppgifter per 31 december, 2005).UPC är ett dotterbolag till Liberty Global, Inc. (Nasdaq: LBTYA, LBTYB) med verksamheter i 19 länder i Europa, Asien, Sydamerika och Australien.Se även www.upc.se

Dokument & länkar