UPC tillkännager en 4-miljarders överenskommelse som finansierar digitaliseringen och "triple play" i hela kabelnätet

UPC TILLKÄNNAGER EN 4-MILJARDERS ÖVERENSKOMMELSE SOM FINANSIERAR DIGITALISERINGEN OCH "TRIPLE PLAY" I HELA KABELNÄTET UPC,United Pan-Europe Communications, n.v., offentliggjorde idag att de slutit en överenskommelse med Chase Manhattan Bank och TD Securities, investmentbanken inom Toronto-Dominion Bank, som avser finansiering av fyra miljarder EUR genom ett 8,0 respektive 8,75 årigt "Revolving and Term Loan Commitment". UPC kommer bland annat att använda lånet för att refinansiera befintliga lån på 1,3 miljarder EUR. Dessutom tillförs UPC 2,6 miljarder EUR i likviditet för att finansiera den fortsatta introduktionen av Triple Play: Internet, TV och Telefoni i samma anslutning, och digitaliseringen av näten som tillhör de kabelTVföretag som UPC äger. Charlie Bracken, Chief Financial Officer hos UPC kommenterar: "Vi är mycket tillfredsställda med att kunna genomföra denna transaktion som garanterar vår fortsatta expansion och möjlighet att kunna erbjuda Internet, TV och Telefoni i samma anslutning. Den stärker och kompletterar UPCs finansiella möjligheter". Om UPC: UPC är det största privatägda bredbandsföretaget i Europa. UPC erbjuder höghastighets-Internet, telefoni, kabel-TV och programtjänster i 15 länder i Europa och dessutom Australien, Nya Zeeland och Israel. UPC äger UPC Sverige AB, f.d. StjärnTV, sedan juli 1999. UPC når för närvarande (januari 2000) ca 10,7 miljoner hem med mer än 6,9 miljoner kabel-TV-abonnenter. Dessutom har UPC 249 700 telefonikunder hos privathushåll och 18 300 telefonikunder i företagssektorn. UPC har sammanlagt 153 700 Internetabonnenter, varav ca 3 700 bland företag. UPC är ett dotterbolag till UnitedGlobalCom Inc. ("UNITED"; Nasdaq "UCOMA") med huvudkontor i Denver, USA. Microsoft har en ägarandel på ca 7% i bolaget. Handel med UPC-aktien sker på börsen i Amsterdam ("UPC") och på Nasdaq i USA ("UPCOY"). För ytterligare information: Charlie Bracken, Chief Financial Officer, UPC Tel: +44 207 518 7995 Fax: +44 207 518 7994 Email: cbracken@upclondon.com Ruth Pirie, Director of Investor Relations, UPC Tel: +44 207 518 7980 Fax: +44 207 518 7981 Mobile: +44 778 841 7083 Email: rpirie@upclondon.com Henrietta Hirst, Managing Director of Group Corporate Communications, UPC Tel: +44 207 518 7996 Fax: +44 207 518 7981 Mobile: +44 788 074 2375 Email: henrietta@upclondon.com www.upccorp.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT01020/bit0002.pdf

Om oss

UPC Sverige AB (UPC) är ledande leverantör av TV- och bredbandstjänster i Stockholmsregionen. För närvarande är ca 300 000 hushåll anslutna till UPCs fiberoptiska nät. Av dessa är 91 000 kunder på höghastighets-Internet (chello) och 59 000 kunder på digitalTV (alla uppgifter per 31 december, 2005).UPC är ett dotterbolag till Liberty Global, Inc. (Nasdaq: LBTYA, LBTYB) med verksamheter i 19 länder i Europa, Asien, Sydamerika och Australien.Se även www.upc.se

Dokument & länkar