33 000 utbildningsplatser – så fördelas de över landet

Efterfrågan på arbetskraft är stor. För att klara kompetensförsörjningen har regeringen gjort en kraftig satsning på nya utbildningsplatser inom yrkesinriktad vuxenutbildning för 2018. Nu har Skolverket fattat beslut om hur dessa platser ska fördelas över landet.

För att den svenska modellen ska kunna utvecklas krävs en utökad kompetensförsörjning. Regeringens satsning innebär att fler människor kan skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Skolverkets beslut avser nästan 33 000 utbildningsplatser runtom i landet.

- Den svenska modellen bygger på att man ska kunna ta de lediga jobb som finns. Därför gör vi det möjligt för fler att utbilda sig till exempelvis snickare, industritekniker eller elektriker och inom områden som barnomsorg och omvårdnad. Det är utbildningar som arbetsmarknaden frågar efter och som leder till jobb, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen avsatt hela 1,8 miljarder kronor för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning. I detta ingår en särskild satsning på att stärka kvaliteten i utbildningarna och att ge bättre förutsättningar för att bredda utbudet av utbildningar.

Skolverket är den myndighet som fördelar pengarna och så här ser fördelningen ut länsvis över landet.

Län Utbildningsplatser 2018 Belopp 2018
Blekinge 737 34 335 000 kr
Dalarna 1067 49 120 000
Gotland 277 11 945 000
Gävleborg 1153 61 825 000
Halland 640 33 000 000
Jämtland 449 22 330 000
Jönköping 1215 56 400 000
Kalmar 605 31 265 000
Kronoberg 615 27 810 000
Norrbotten 591 34 855 000
Skåne 3442 165 930 000
Stockholm 7370 328 545 000
Södermanland 1063 47 780 000
Uppsala 995 53 375 000
Värmland 983 43 195 000
Västerbotten 740 39 750 000
Västernorrland 701 36 535 000
Västmanland 1093 47 825 000
Västra Götaland 6476 322 765 000
Örebro 722 44 940 000
Östergötland 1980 86 100 000

Kontakt 

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-209 45 20

Prenumerera