Anna Ekström deltar i European Education Summit i Bryssel

Hur skapar vi mer jämlika och inkluderande utbildningssystem? På vilka sätt kan utbildning befästa en gemensam värdegrund? Och vilka kompetenser kommer att behövas i framtidens Europa? Dessa frågor står på agendan då gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström medverkar i den första upplagan av European Education Summit torsdag 25 januari.

Anna Ekström kommer under konferensen bland annat att delta i en paneldiskussion om visionen för utbildning i Europa fram till 2025 och föra bilaterala samtal med utbildningsministrarna i Danmark, Frankrike och Irland. Ministern kommer även att möta EU-kommissionären för utbildningsfrågor, Tibor Navracsics, samt besöka Europaskolan i Bryssel.

European Education Summit sammanför omkring 450 deltagare från hela EU. Konferensen syftar till att klarlägga hur de europeiska länderna gemensamt kan dra nytta av den senaste kunskapen och insikterna inom utbildningsväsendet, och hur ambitioner och målsättningar kan bli till verklighet.

Kontakt 

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-209 45 20

Prenumerera