Gustav Fridolin deltar vid nordisk årsgenomgång med Unesco i Paris

I dag, torsdag 11 maj, besöker utbildningsminister Gustav Fridolin Paris för att delta i en årlig dialog om och uppföljning av finansiellt stöd som Sverige, via Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete), har till Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Stödet går bland annat till Unescos arbete med att stärka press- och yttrandefrihet, sexualutbildning och konstutövares yttrandefrihet. Stödet går även till insatser för att bygga upp forskningskapacitet i utvecklingsländer för att till exempel möta den ökande klimatpåverkan. I år har genomgången samordnats med övriga nordiska länder.

Kontakt

Sandra Ahlstrand, politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin, 072-219 19 77

Prenumerera