Helene Hellmark Knutsson och Mikael Damberg besöker Husbygårdsskolan med Teach for Sweden

Måndagen den 31 oktober besöker närings-och innovationsminister Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Husbygårdsskolan med Teach for Sweden.

För att skapa fler vägar till läraryrket investerar regeringen bland annat i verksamheter med särskild kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). En av dessa försöksverksamheter bedrivs i samarbete med organisationen Teach for Sweden. I projektet ges studenter med en tidigare examen och goda studieresultat möjlighet att läsa en KPU samtidigt som de arbetar i en skola med låg måluppfyllelse, och de ges även möjligheter till ledarskapsutbildning. Intresset för utbildningsvägen är mycket stort och söktrycket är högt, även i ämnen som i övrigt har ganska få sökande, till exempel fysik och teknik.

För att ta del av verksamheten besöker Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och närings-och innovationsminister Mikael Damberg Husbygårdsskolan. Under dagen kommer bland annat Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef Teach for Sweden, att berätta om projektet och Husbygårdsskolan rektor Magnus Duvnäs kommer att belysa Teach for Sweden utifrån rektorsperspektivet. Två av skolans lärare kommer dessutom att berätta om sin ledarskapsresa i Teach for Sweden-programmet.

Tid: Klockan 14:30-15:30

Plats: Husbygårdsskolan, Trondheimsgatan 21 i Kista

Media är välkommen att vara med på besöket.

Kontakt 

Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-543 95 89

Ann Wolgers, pressekreterare hos Mikael Damberg, 072-543 87 07

Prenumerera