Nu tas viktiga steg för personer med utländsk utbildning

Report this content

- Utländska läkare eller ingenjörer ska inte köra taxi, utan arbeta med det de utbildat sig till. Sverige har inte råd att gå miste om all den kunskap som finns hos personer med utländsk utbildning. Därför ser regeringen nu till att de kompletterande utbildningarna blir mer funktionella och enklare för den som vill komplettera sin utländska utbildning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Personer som redan har en avslutad utländsk utbildning ska inte behöva läsa in motsvarande högskoleutbildning när de kommer till Sverige. Genom kompletterande utbildning får de möjlighet att komplettera sina kunskaper där det behövs för inträde på den svenska arbetsmarknaden.

Men för att öka möjligheterna för personer med avslutad utländsk utbildning att jobba med det de är utbildade för behöver den kompletterande utbildningen bli mer lämplig för sitt ändamål. För att uppnå detta har Utbildningsdepartementet tagit fram förslag som nu skickas ut på remiss. Två av förslagen är följande:

  • Den kompletterande utbildningen ska få omfatta ytterligare 30 högskolepoäng i svenska eller engelska, utöver de 120 högskolepoäng som den redan får omfatta, om studenten behöver det för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Att den utländska utbildningen inte ska behöva ha förberett för det specifika yrket – det ska vara tillräckligt att utbildningen är relevant för yrket.  

- Den kompletterande utbildningen måste utvecklas, så att fler kan komma ut på den svenska arbetsmarknaden och hitta ett jobb som matchar deras faktiska kompetens. Om du till exempel var lärare i ditt hemland, så vill vi att du också är det i Sverige. Det är en rättvis politik som är bra för både samhället och individen, säger Helene Hellmark Knutsson.  

Regeringens åtgärder

Regeringen arbetar med en rad åtgärder för att kompetens ska tas tillvara och för att nyanlända ska komma i arbete.  Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. 2017 var 34 procent i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/nyanlandas-etablering-gar-snabbare/

Kontakt

Sam Assadi, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-5381343

Prenumerera