Pressinbjudan: Helene Hellmark Knutsson besöker Skåne och deltar i internationaliseringsmöte

I morgon den 13 oktober träffar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, representanter för ett antal lärosäten och studenter liksom för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Malmö för att diskutera vad som kan göras för att främja internationaliseringen av universitet och högskolor.

Internationalisering är en förutsättning för Sveriges ställning som kunskapsnation och ett internationellt utbyte av kunskap är centralt för framtidens jobb och samhälle. Genom dialog med andra och förståelse för internationella förhållanden kan vi möta gemensamma globala utmaningar och bidra till att främja framväxten av demokratiska värderingar.

Den 17 juni inledde ministern för högre utbildning och forskning en dialog om internationalisering av universitet och högskolor med representanter för universitet och högskolor, övriga myndigheter, organisationer och näringsliv. Dialogen kommer att fortsätta vid ett antal regionala möten under hösten. Syftet är att fortsätta diskussionen och att tillsammans identifiera och konkretisera frågor av betydelse för att främja internationalisering av universitet och högskolor.

Helene Hellmark Knutsson inleder morgondagens resa i Skåne med ett besök på Högskolan Kristianstad.

Program

9.30-11.00 Besöker Högskolan Kristianstad

Plats: Elmetorpsvägen 15, Kristianstad

14.00-16.00 Deltar i internationaliseringsmöte 

Plats: Malmö högskola, Neptuniplan 7, Malmö

Kontakt

Maria Soläng, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-206 19 47

Prenumerera