Regeringen utreder möjligheterna för ämnesbetyg

Regeringen har beslutat att ge den pågående gymnasieutredningen i uppdrag att analysera för- och nackdelar med ämnesbetyg jämfört med kursbetyg samt se över möjligheterna att införa ämnesbetyg i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

- Elever ska belönas för det de kan, inte bestraffas för vad de inte kan. Helhetsprestationen måste vara det som ligger till grund för betyget. Betygssystemet ska främja lärande, premiera hårt arbete och spegla de kunskaper eleverna faktiskt har, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

I dagens gymnasieskola sätts betyg efter varje avslutad kurs. Kursbetygen har kritiserats för att motverka ämnesfördjupning, orsaka stress och öka avhopp från gymnasieskolan i förtid. Vidare har kritiska röster höjts mot att betygen i för hög utsträckning påverkas av elevens sämsta prestation vilket gör att betygen upplevs som bestraffande. 

Regeringens utredare får därför i uppdrag att analysera förutsättningarna för att införa ett system där betyg sätts för ett helt ämne, det vill säga ämnesbetyg, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredaren kommer analysera för- och nackdelar med ämnesbetyg jämfört med de nuvarande kursbetygen samt vilka eventuella konsekvenser det skulle få för tillträde till högre utbildning. Med utgångspunkt i de övriga uppdragen kommer utredningen också lämna förslag som kan bidra till att reducera stress hos gymnasieskolans och gymnasiesärskolans elever.

Kontakt

Gösta Brunnander, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-544 28 66

Prenumerera