Yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet ska kartläggas

Inom vård, skola och omsorg är kompetensbristen stor inom många yrkeskategorier. Yrkeshögskolan erbjuder en rad utbildningar som förbereder för arbete inom välfärdssektorn. För att få en bild av utbildningsutbudet ger nu regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att kartlägga yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet och deras relation till utbildningar inom gymnasieskola, folkhögskola och högskola med liknande inriktning.

Utbildningar som förbereder för arbete inom välfärdssektorn finns inom olika delar av utbildningssystemet. Inom yrkeshögskolan erbjuds bland annat utbildning till studiehandledare, lärarassistent och specialistundersköterska. Som ett led i kompetensförsörjningsarbetet vill regeringen få en överblick över förekomsten av dessa utbildningar och deras mål, innehåll och kvalifikationsnivåer. MYH ska också i samråd med branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer analysera behovet av krav på nationellt likvärdigt innehåll för dessa utbildningar.
 
– Yrkeshögskolan är en viktig del i ett sammanhängande utbildningssystem och spelar en angelägen roll i att möta välfärdens kompetensförsörjning. Myndighetens kartläggning kommer att ge oss en viktig pusselbit i arbetet med att möta framtida kompetensbehov inom skola, vård och omsorg, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.
 
Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.

Kontakt

Malin Appelgren, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-208 96 16

Taggar:

Prenumerera