Kommuniké med anledning av Utfors AB (publ) extra bolagsstämma

Report this content

Kommuniké med anledning av Utfors AB (publ) extra bolagsstämma Utfors AB (publ) höll idag en extra bolagsstämma. Stämman beslutade: a) att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av skuldebrev förenade med optioner att teckna högst 300.000 aktier. Beslutet om emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Anledningen till att styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge bolaget möjlighet att ingå avtal om mezzaninelån eller liknande finansieringsform; b) att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta, vid ett eller flera tillfällen, om nyemissioner av sammanlagt högst 6.500.000 aktier i bolaget. Beslut om emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Anledningen till att styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna genomföra riktade kontantemissioner till institutionella placerare eller till privatpersoner i syfte att anskaffa för rörelsen erforderligt kapital samt att åstadkomma önskad breddning av bolagets ägarkrets i samband med en notering av bolagets aktier; samt c) att godkänna styrelsens beslut av den 20 september 2000 om en riktad nyemission om 875.000 aktier till PNB Entreprenad AB för en teckningskurs om 180 kr per aktie. Betalning skall erläggas genom kvittning av PNB Entreprenad AB:s fordran mot Utfors AB (publ). För ytterligare information kontakta: Markus Boberg, PR & Informationschef, tel +46 8 5270 30 16, mobil +46 708 48 30 16, email markus.boberg@utfors.se CEO Johan Stuart, tel:08 - 5270 2000 eller 0708 - 48 25 27 Johan.stuart@utfors.se www.utfors.se Utfors är den självklara nordiska partnern för högkvalitativa fasta och mobila bredbands, Internet och telefonitjänster. Utfors driftsätter under 2000 ett nät med teknologi som är den absolut främsta i världen. Utfors erbjuder i detta nät företag, myndigheter och privatpersoner banbrytande tjänster som skapar nya möjligheter till utveckling och kreativitet. Utfors kommer under 2001 knyta ihop de 75 största städerna i norden. Utfors har ca 240 anställda i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg, Malmö och Överkalix. Utfors AB ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00700/bit0002.pdf

Dokument & länkar