V&S arbetsbefriar en medarbetare

V&S arbetsbefriar en medarbetare När Vin & Sprit fick kännedom om mutanklagelserna mot Systembolaget påbörjades en intern genomgång av V&S arbetssätt och rutiner. Detta kompletterades senare med ett externt utredningsuppdrag till advokat Bertil Södermark att utreda om V&S gentemot Systembolaget gjort sig skyldigt till någon lagöverträdelse. Den interna genomgången inom V&S har nu resulterat i att en medarbetare är arbetsbefriad medan utredningen färdigställs. Vederbörande, som arbetar som säljare, har överskridit en rimlig tolkning av regelsystemet och är tills vidare befriad från sina vanliga arbetsuppgifter. Medarbetaren står nu till förfogande för den fortsatta utredningen. Det kan inte uteslutas att fler åtgärder kommer att vidtagas allt eftersom utredningen fortskrider. Närmare upplysningar Margareta Nyström, informationsdirektör, V&S Group, tel. 070-698 7198. V&S Group är en svenskägd koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har dotterbolag i 12 länder och en världsomspännande distribution på 125 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens tredje största premiumspritmärke. Koncernens omsättning år 2002 var 9,1 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2200. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

V&S Group är en koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i tio länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största internationella premiumspritvarumärke. Koncernens omsättning år 2007 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 100.

Dokument & länkar