V&S sänker räntekostnader

V&S sänker räntekostnader V&S Group har idag slutfört upplåning genom en s k private placement på den svenska kapitalmarknaden. Transaktionen omfattar 1,8 miljarder kronor. Företaget genomförde nyligen en liknande transaktion på den amerikanska marknaden. Syftet är att lösa tidigare lån. - Intresset har varit glädjande stort också i Sverige, kommenterar Ola Salmén, CFO, V&S Group. Tack vare de goda villkor vi erbjöds höjde vi den svenska låneramen med en femtedel. V&S räntekostnader har genom de två lånen nu minskat märkbart. Närmare upplysningar Ola Salmén, Senior Vice President Finance, tel 08-744 7231, mobil 070-655 10 85, e-post ola.salmen@vinsprit.se V&S Group är en svenskägd koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har dotterbolag i 12 länder och en världsomspännande distribution på 125 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens tredje största premiumspritmärke. Koncernens omsättning år 2002 var 9,1 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2200. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

V&S Group är en koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i tio länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största internationella premiumspritvarumärke. Koncernens omsättning år 2007 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 100.

Dokument & länkar