Valtech redovisar vinst - nyanställer

Q3-rapport 2001 Valtech redovisar vinst - nyanställer Det internationella IT-konsultbolaget Valtech redovisar ett positivt resultat för årets första nio månader 2001. Intäkterna under året har hittills ökat med 60 procent och uppgår till 89,8 miljoner euro. Resultatet är en effekt av det besparingsprogram som sjösattes i juni. Valtech i Sverige räknar nu med att nyanställa. Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 28,4 miljoner euro. Det är något bättre än den senaste prognosen som förutspådde 28 miljoner euro. Resultatet är en ökning med 3,7 miljoner euro eller 15 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen under årets nio första månader uppgick till 89,8 miljoner euro. Mätt som EBITA-marginal kan Valtech redovisa en vinst på 1,2 procent. Resultatet är delvis en effekt av de omfattande omstruktureringar som gjordes under sommaren. Men i Sverige är det framför allt en målmedveten satsning och fokusering på branscher, exempelvis biotech och pharma, som nu ger resultat. Samtliga marknader utom Tyskland kan nu redovisa vinst under tredje kvartalet. I Skandinavien uppgår intäkterna till 3,6 miljoner euro. Uttryckt som EBITA-marginal är det skandinaviska resultatet 5,6 procent. - Nu går det bra för Valtech igen. Resultatet visar att våra konsulter och lösningar håller hög kvalitet. Den ökande efterfrågan gör det nödvändigt är att nyanställa seniora konsulter och systemarkitekter, säger Anders Näslund, VD Valtech AB. För fjärde kvartalet räknar Valtech med en fortsatt tillväxt. Intäkterna beräknas under årets sista tre månader uppgå till 31,5 miljoner euro. För helåret är prognosen en pro forma intäkt på 123 miljoner euro. Även 2002 ser ljust ut och företaget räknar med en organisk tillväxt på mellan 15 och 25 procent och en EBITA-marginal på mellan 7 och 9 procent. Om Valtech Valtech är ett internationellt IT-konsultbolag specialiserat på ny informationsteknologi. Valtech erbjuder kompletta lösningar - från strategi och arkitektur till användargränssnitt och kvalitetssäkring. I dag finns Valtech i Paris, Lyon, Toulouse, London, Manchester, New York, Dallas, Denver, Houston, Düsseldorf, München, Zürich, Seoul, Stockholm, Uppsala, Köpenhamn och Århus. Valtech är noterat på Noveau Marché i Paris. För ytterligare information kontakta Anders Näslund, VD Valtech AB, tel: 08-615 33 85, mobil: 070-303 33 85 e-post: anders.naslund@valtech.se Jonas Ander, Marknadschef Valtech AB, tel: 08-615 33 92, mobil: 070-303 33 92 e-post: jonas.ander@valtech.se Se också www.valtech.com, där bl.a. delårskommunikén återfinns i dess helhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01240/bit0001.pdf

Om oss

Valtech är ett globalt konsultbolag specialiserat på strategiska lösningar för digital verksamhetsutveckling och e-affärer. Valtech är noterat på Nouveau Marché i Paris och har totalt 900 anställda.

Dokument & länkar