Alla som föder i Stockholm ska ha en barnmorska vid sin sida

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill införa en garanti om en barnmorska per aktiv förlossning. Det kallas för one-to-one care och förespråkas även av Barnmorskeförbundet och brukarorganisationen Födelsevrålet.

– Det behövs omedelbara konkreta åtgärder för att stärka Stockholms förlossningsvård, säger landstingsråd Håkan Jörnehed (V).

Vänsterpartiet lägger på morgondagens fullmäktige en motion om att landstinget ska införa en garanti – en barnmorska per födande i aktivt förlossningsarbete, så kallat one-to-one care. Ambitionen delar V med både professionen och de kvinnor som omfattas av sjukvården. Både Svenska Barnmorskeförbundet och intresseorganisationen Födelsevrålet kräver en barnmorska per födande.

Förlossningsvården i Stockholm har länge varit i kris. Landstingets borgerliga styre har hittills misslyckats med att åstadkomma några som helst lättnader för länets barnmorskor och födande. Från både medier och förlossningskliniker kommer regelbundna rapporter om problem med att arbetsbelastningen är för hög, vilket kan innebära att barnmorskor inte hinner vara med vid alla aktiva förlossningar.

– Den höga arbetsbelastningen och den etiska stressen gör att många barnmorskor slutar. Men vårt förslag syftar till att locka tillbaka dem, säger Håkan Jörnehed. 

För mer information kontakta:

Håkan Jörnehed, landstingsråd 070-737 41 20

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Om oss

Vänsterpartiet Region Stockholm ersätter sedan årsskiftet Landstinget, SLL. Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.