Kraftlöst bostadsutspel från regeringen

Regeringens budgetutspel idag om stimulans av bostadssektorn är ett litet steg i rätt riktning men saknar den kraft som behövs för att på allvar få igång bostadsbyggandet.

– Det finns inga garantier för att sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation verkligen leder till fler nya bostäder. Avgiftsfriheten, som förlängs från 10 till 15 år, skulle ge effekter för byggherren först efter 10 år. Jag har svårt att se att det skulle leda till ökat bostadsbyggande, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Vänsterpartiet efterlyser istället direkta stödåtgärder och vill avsätta tre miljarder per år under 2013 och 2014 i investeringsstöd till nyproduktion av miljövänliga hyresrätter med överkomliga och förhandlade hyror. Stödet ska riktas till tillväxtorter eller där bostadsbristen är särskilt stor. Vänsterpartiets satsningar leder till mellan 15 000 och 20 000 nya hyreslägenheter per år.

– Regeringens politik har hittills bara lett till en stagnation av bostadsbyggandet vilket bidrar till segregation och stora svårigheter för ungdomar att flytta hemifrån. Vår budget innehåller förslag som vänder utvecklingen, säger Ulla Andersson.

För ytterligare information:
Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, 070 – 237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera