Kvalitetspris till äldreboende i Lund

Äldreboendet Österbo i Lund har tilldelats Vardagas Kvalitetspris 2017. Verksamheten får utmärkelsen för sitt innovativa och personcentrerade arbetssätt. Österbo vann priset i hård konkurrens med åtta andra äldreboenden.

Det känns överraskande men roligt och det här är verkligen ett pris som ska tillägnas alla medarbetare. Lagarbetet står i fokus på Österbo och vi utgår alltid från våra boende när vi tittar på hur vi kan utveckla och stärka verksamheten. Tydliga rutiner och processer tillsammans med nytänkande och kreativitet har lagt grunden för denna utmärkelse, säger Birgitta Odell Carlsson, verksamhetschef Österbo.

Vardagas Kvalitetspris inrättades 2015 för att lyfta och uppmärksamma enheter som tagit ett helhetsgrepp kring kvalitet och som fått organisationen att utvecklas tillsammans. Vardaga har totalt ett åttiotal äldreboenden i Sverige.

Motivering:
”Österbo har ett väl utvecklat teamarbete och arbetar fokuserat med att hålla sig uppdaterade för att driva förbättringsarbete, exempelvis VR- och musikprojekten. Tillsyner och kundundersökningar visar på fina resultat över tid. Det personcentrerade arbetssättet tillsammans med stimulerande aktiviteter har gjort att Österbo lyckats minska lugnande läkemedel samt fallavvikelser vilket uppmärksammats med en prestigefull 2:a plats i Vårdförbundspriset”

Presstjänst
Telefon: 010 33 00 501 
E-post: press@ambea.se

På Vardagas ca 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Våra 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se

Om oss

På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga är en del i Ambea, ett av Nordens ledande omsorgsföretag med över 900 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm. www.vardaga.se

Prenumerera

Media

Media