Äldrehälsovård bör byggas som MVC och BVC

Vårdförbundet välkomnar regeringens satsning på vård och omsorg för äldre. – Men det som verkligen skulle göra skillnad är om vi får en äldrehälsovård a lá barnhälsovården och mödrahälsovården, säger Anna-Karin Eklund ordförande i Vårdförbundet.

Regeringen satsar en miljard kronor på omvårdnadslyftet - en kompetensreform för personal inom vård och omsorg för äldre. Omvårdnadslyftet är tänkt att stärka både den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter.

Vårdförbundet välkomnar detta, men vill gå flera steg längre.

      Äldrehälsovården måste också se till de äldres hälsa och arbeta med förebyggande insatser. Vi har en framgångsrik mödrahälsovård och barnhälsovård i Sverige, som drivs av barnmorskor, distriktssköterskor och barnsjuksköterskor, säger Anna-Karin Eklund.

      Låt oss även skapa en äldrehälsovård som bygger på samma princip med specialistsjuksköterskor för vård av äldre som leder arbetet. Specialistsjuksköterskor inom äldrevård behövs även som ledare och kunskapsspridare inom all typ av vård och omsorg för äldre, säger hon.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se

Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media