Årets finalister till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor

Report this content

Bland de nominerade till 2020 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam har juryn utsett tre slutkandidater som tävlar om prissumman på en halv miljon kronor. Finalisterna kommer ifrån Uppsala, Borås och Falköping och arbetar inom geriatrik, cancerbehandling och skolhälsovård. Vinnaren tillkännages den sjätte november då den digitala Vårdgalan livesänds på Vårdförbundets hemsida.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Priset ska premiera medlemmar som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård.

Vinnaren av årets pris tillkännages på den digitala versionen av Vårdgalan som sänds på Vårdförbundets webbplats den 6 november klockan 14.00 – 16.00. Då delas även priserna till ”Årets Vårdchef” på 50 000 kronor och ”Årets studenthandledare” på 25 000 kronor ut.

De kandidater som juryn utsett och som tävlar om Vårdförbundspriset är, utan inbördes ordning:

Anngela Ingvarsson, Sjuksköterska, Gruppchef Geriatriska medicinavdelningen 30 A, Akademiska sjukhuset i Uppsala för ”Nytt arbetssätt gör patienten mer delaktig i sin egen vård och hälsoplan”. anngela.m.ingvarsson@outlook.com, 0708-82 04 03 

Juryns motivering: Anngela Ingvarsson har med uthållighet och kontinuitet arbetat för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård. Hon har avskaffat de traditionella medicinska ronderna och ersatt dem med ett nytt personcentrerat arbetssätt. Tillsammans med vårdpersonal tar patienten fram sin egen hälsoplan med delmål och slutmål, som dagligen följs upp. Vid överlämning är patienten trygg med hur planen ser ut för det kommande dygnet. Genom Anngelas förbättringsarbete stärks patientens ställning i förhållande till vården, genom att ge patienten mer insikt, kunskap och kontroll över sin egen hälsoplan.

Martina Jarnström, Sjuksköterska, Hematologi- och onkologienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås för ”Nytt utbildningsmaterial ger cancerpatienten färre sjukhusbesök och mer delaktighet". martina.jarnstrom@vgregion.se, 0723-23 23 92

Juryns motivering: Martina Jarnström har tillsammans med cancerdrabbade patienter tagit fram ett utbildningsmaterial för att stödja patienten att själv vara delaktig i sin egen cancerbehandling. I det här fallet genom att lära sig att byta cytostatikapump. Syftet är att patienten ska slippa långa resor till och från sjukhuset. När patienten lär sig att byta pump själv ger det patienten ett större inflytande över sin tid och sitt liv, trots sjukdom. Tack vare Martinas initiativ får i dag alla patienter med cytostatikapump frågan om de vill lära sig att byta pumpen själva i sitt eget hem.  

Lena Johansson, Specialistsjuksköterska, Skolsköterska Skolhälsovården Vindängens skola, Falköping för ”Nytt metodstöd ger skolsköterskor verktyg för samtal om kvinnlig könsstympning”. lena.f.johansson@falkoping.se, 0701-01 45 03, 0763-28 20 44

Juryns motivering: Lena Johansson har tagit fram ett metodstöd om kvinnlig könsstympning, för att stötta skolsköterskor i hela landet. Metodstödet kvalitetssäkrar samtal kring könsstympning och kan användas redan från förskoleklass. Könsstympning är ett känsligt ämne och kan vara mycket svårt att prata om och genom metodstödet kan arbetsgången i skolan förbättras och verka förebyggande. Tack vare Lenas arbete kan skolsköterskans viktiga roll utvecklas och barns rättigheter stärkas i enlighet med barnkonventionen.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media