Årets kandidater till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor

Report this content

Bland de nominerade till 2019 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam, har expertjuryn utsett tre slutkandidater och en ”bubblare” som tävlar om prissumman på en halv miljon kronor. De nominerade kommer ifrån Eksjö, Örebro och Kalmar och bubblaren ifrån Umeå. Kandidaterna arbetar inom hemsjukvård, intensivvård, äldreomsorg och psykiatri.

Den svenska hälso- och sjukvården utvecklas och förbättras varje dag, tack vare initiativ från medlemmar i Vårdförbundet. Det vill förbundet och Folksam uppmuntra och delar därför ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar inom personcentrerad vård. Prissumman är på totalt 500 000 kronor och går till vinnarna personligen.

-        Hälso- och sjukvården utvecklas snabbt mot ett mer personcentrerat arbetssätt, där patientens egna drivkrafter och förmågor bättre tas tillvara i den egna vården. Det görs av sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i partnerskap med patienterna. Det är en tuff vardag för många medlemmar i vården, med hög arbetsbelastning och tuffa förutsättningar, och med Vårdförbundspriset vill Vårdförbundet och Folksam premiera medlemmar som arbetar för en förbättring för patient med hjälp av personcentrerad vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Vinnare år 2019 presenteras på Vårdgalan i Stockholm den 8 november, där även priserna Årets Vårdchef och Årets Studenthandledare delas ut. Galan gästas bland annat av Louise Hoffsten som sjunger och delar med sig av sin berättelse och av Emma Skoglund från Ung Cancer.

Kontaktuppgifter till kandidaterna för intervjuer (se juryns motiveringar samt bubblare nedan):

De kandidater som expertjuryn utsett och som tävlar om priset är, utan inbördes ordning:

Slutkandidat: ”Färre tvångsinläggningar i psykiatrin genom personcentrerat samarbete”
Sjuksköterskan Charlotte Arenkvist har inlett ett förbättringsarbete inom hemsjukvården i Eksjö. Syftet var att få ner antalet tvångsinläggningar av patienter med psykiatriska diagnoser, så att de inte behöver skickas in till sjukhus med tvång och under översyn av polis. Genom ett personcentrerat arbetssätt med ett fördjupat samarbete mellan hemsjukvården, enskilda boenden och psykiatrin – och givetvis med patienter och deras anhöriga – har man fått ner antalet tvångsinläggningar med dryga 66 procent. När vården blev mer personcentrerad blev det enklare att tidigt upptäcka när patienter började må sämre psykiskt och sätta in tidiga stödinsatser i hemmet. Även före och efter-enkäter med personalen inom hemsjukvården visar på tydliga, mätbara förbättringar när det gäller samarbete med psykiatrin för patienternas bästa. Eftersom andra yrkesgrupper som polis inte behövts kopplas in lika ofta har sannolikt andra samhällsvinster gjorts.

Kontaktuppgifter: Charlotte Arenkvist, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, hemsjukvården Eksjö kommun, mobil 070-3526086, e-post: charlotte.arenkvist@eksjo.se eller charlottearenkvist@hotmail.se    

Slutkandidat: ”Nystartad äldreomsorg där nytänkande och personcentrerad vård genomsyrar all verksamhet”
Trädgårdarna är ett nystartat större äldreboende i Örebro som från grunden drivits med en tydlig vision om att skapa en meningsfull vardag för och tillsammans med sina ”hyresgäster” och deras anhöriga. Sjuksköterskorna Linda Carlsson och Malin Duckert Ek arbetar med ett tydligt personcentrerat samledarskap som genomsyrar allt ifrån långsiktig verksamhetsplanering, rekrytering av personal, internt värdegrundsarbete, individuella vårdplaner, strukturerade processer för samtal och delaktighet, till hur varje enskild hyresgäst ska kunna leva livet på sina villkor i vardagen. Man har låg personalomsättning, en ekonomi i balans och inte minst: verksamheten får fantastiska omdömen av hyresgästerna i Socialstyrelsens riksundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” från 2018. Dessutom håller Trädgårdarna på att bli ett ”Akademiskt vårdboende” för samverkan med region och universitet, i syfte att samarbeta för en verksamhetsnära forskning som leder till än bättre kvalitet och effektivitet.

Kontaktuppgifter:
Linda Carlsson, enhetschef, Trädgårdarna vård- och omsorgsboende Örebro kommun, mobil 019-21 49 33, e-post: linda.carlsson@orebro.se 

Slutkandidat: ”Forskning på effekterna av IVA-dagbok, för ökad patient- och anhörigdelaktighet i intensivvård”
Att behöva få livsuppehållande åtgärder på intensivvårdsavdelning är en dramatisk upplevelse, både för patienten och för de anhöriga. Det är vanligt att patienten upplever minnesluckor, förvirring och rädsla både under och efter vårdtillfället. På flera av landets IVA-mottagningar används idag därför IVA-dagböcker, där personalen dokumenterar patientens vård och önskemål genom vardagliga ord och fotografier. Det hjälper patienten och anhöriga att förstå och vara delaktiga i vården både under och efter intensivvårdstiden – och studier visar också att patientens tillfrisknande går snabbare tack vare dagboken. Sjuksköterskan Maria Johansson från Kalmar har genom forskning kring användandet av IVA-dagbok bidragit till ökad kunskap och förståelse för personcentrerad vård på ett ”mänskligt” sätt i akuta vårdsituationer, som komplement i den många gånger tekniktäta miljön i intensivvården. Genom ett relativt enkelt förbättringsarbete har man gjort stor skillnad för patienten.

Kontaktuppgifter:
Maria Johansson, specialistsjuksköterska, intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Kalmar, mobil: 073-3764649, e-post: Maria.johansson7@regionkalmar.se

Juryn vill också uppmärksamma en bra nominering där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt påbörjats och där vi ser fram emot att följa utvecklingen.

Bubblare: ”Bättre analys, diagnostik och behandling i äldrevård- och omsorg i Umeå kommun
Genom att komplettera teamen närmast de äldre i kommunens vård- och omsorgsboenden med biomedicinska analytiker har kommunen i Umeå uppnått ökad kvalitet i vården i allmänhet och i provtagning i synnerhet. Många äldre är svårstuckna men med en biomedicinsk analytiker som en del av arbetslaget tas prover effektivt hemma hos patient, på ett mer kvalitetssäkrat sätt som lett till färre fel och sänkta kostnader för upprepade provtagningar. Det är nytänkande att inkludera fler professioner i den personcentrerade teamet, utifrån vad patienten behöver i den nära vården - och det på ett sätt som leder till högre patientsäkerhet och till kompetensutveckling för andra professioner.

Kontaktuppgifter:
Helena Forss Johansson, sjuksköterska, Umeå kommun, mobil: 070-5599789, e-post: Helena.forss@umea.se 
Fariba Ghafouri, biomedicinsk analytiker, Umeå kommun, mobil: 072-55 45 665, e-post: Fariba.ghafouri@umea.se 

Expertjuryn består av:

  •  Ordförande: Janí Stjernström. Förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet och ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland
  •  Hanna Lundstedt, närvårdskoordinator, Region Sörmland
  •  Gabriella Sjöström, socialchef, Luleå kommun
  •  Hans-Inge Persson, författare, debattör, närståenderepresentant
  •  Camilla Norling, avdelningschef klinisk mikrobiologi, Region Dalarna
  •  Anna-Karin Ekstrand, barnmorska och enhetschef, Rosenlunds mödravårdsteam, Stockholm
  •  Marie Blom Niklasson, handläggare avdelningen för vård och omsorg, SKL
  •  Annica Backman, post doc, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media