Biomedicinska analytiker - en allt viktigare komponent i vårdkedjan

Report this content

I samband med internationella biomedicinska analytikerdagen den 15 april efterfrågar Vårdförbundet satsningar på yrkeskåren i form av att nationellt reglerad specialistutbildning införs. Detta för att göra yrket mer attraktivt och därmed bidra till att fler utbildar sig till biomedicinska analytiker.

Biomedicinska analytiker är en yrkesgrupp som omfattar de 10 000 personer som traditionellt sett arbetar bakom kulisserna inom hälso- och sjukvården, med olika typer av provtagning och avancerad diagnostik. I takt med att hälso- och sjukvården utvecklas och blir allt mer avancerad, så växer också behoven av kvalificerad analys och diagnostik av olika slag. Det handlar till exempel om kemiska analyser av blod och kroppsvätskor, odlingar av mikrober och val av korrekt antibiotika, hantering av vävnad- och cellprov för cancerdiagnostik och funktionstester av kroppens organ.

-          Den moderna sjukvården är beroende av biomedicinska analytiker för stora mängder diagnostiska analyser av patientprover. Det är centralt för vårdens kvalitet att landets laboratorier bemannas av legitimerade biomedicinska analytiker. Men vårdens arbetsgivare står inför stora pensionsavgångar som kommer att innebära en landsomfattande brist på biomedicinska analytiker, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) väntas tillgången på biomedicinska analytiker minska med 15 procent till 2035, medan efterfrågan under samma period väntas öka med 10 procent. Under prognosperioden väntas cirka 70–75 procent av de biomedicinska analytikerna gå i pension*.

Som biomedicinsk analytiker har man en yrkeslegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Att yrket blev ett legitimationsyrke var en viktig framgång för Vårdförbundets medlemmar när det infördes 2006.

-          Att biomedicinsk analytiker blev ett legitimationsyrke var ett nödvändigt steg och nu är det dags att ytterligare förbättra förutsättningarna för den här viktiga yrkeskategorin. Därför kräver Vårdförbundet att en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker ska införas. Det är centralt för att fler ska vilja utbilda sig till biomedicinska analytiker och för att säkra kompetensförsörjningen inför de stora pensionsavgångarna, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Om biomedicinska analytiker

  • Majoriteten av de diagnoser som ställs inom vården är direkt beroende av provsvar, undersökningar och resultat som genomförs av biomedicinska analytiker.
  • Biomedicinska analytiker gör också analyser och bedömningar som ligger till grund för samhällets planering för att hindra epidemier och pandemier. De har sin självklara roll i såväl primärvården som i akutsjukvården och i landets gemensamma smittskydd.
  • En biomedicinsk analytiker har två examen, en akademisk (medicine kandidatexamen i antingen biomedicinsk laboratorievetenskap eller klinisk fysiologi) och en yrkesexamen.
  • Vårdförbundet organiserar tusentals av de biomedicinska analytiker som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård, på kliniska laboratorier eller forskningsenheter.

*SCB, Trender och prognoser, december 2017 (https://www.scb.se/contentassets/60312e5030114512b5b58a94a4ae25e2/uf0515_2017i35_br_am85br1701.pdf)

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073-10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att biomedicinsk analytiker blev ett legitimationsyrke var ett nödvändigt steg och nu är det dags att ytterligare förbättra förutsättningarna för den här viktiga yrkeskategorin. Därför kräver Vårdförbundet att en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker ska införas. Det är centralt för att fler ska vilja utbilda sig till biomedicinska analytiker och för att säkra kompetensförsörjningen inför de stora pensionsavgångarna.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet