Budget 2020: Regeringens lapptäcke löser inte hälso- och sjukvårdens utmaningar

Report this content

När nu regeringens budgetproposition för 2020 är känd i sin helhet så får Vårdförbundet bilden att det saknas en långsiktig plan för hälso- och sjukvårdens finansiering och för sektorns framtida utmaningar. Finansministern ser de mörka molnen men verkar sakna en helhetsplan för att komma tillrätta med ”vårdkaoset”.

-          Vi ser ljusglimtar där Vårdförbundet har fått gehör för våra krav som satsningarna för fler specialistsjuksköterskor med karriärtjänster för sjuksköterskor, möjligheter till vidareutbildning och även pengar till förlossningsvården och elevhälsan. Men det saknas tillräckliga resurser och ett helhetstänk. Vi står fortfarande långt ifrån en lösning på dagens vårdkaos, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

I budgeten för 2020 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning. Det är en utbyggnad av tidigare påbörjad satsning om 400 miljoner kronor. För att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska, och för att skapa bättre utvecklings- och karriärmöjligheter, föreslår regeringen också en satsning på karriärtjänster med 100 miljoner kronor årligen.

-          Inget av det som har presenterats kommer lösa bristen på vårdens så livsviktiga yrkesgrupper, barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor. Det är bra att regeringen inser att det behövs satsas på specialistsjuksköterskor och 200 miljoner kronor till karriärtjänster och möjligheter till vidareutbildning är därför i grunden positivt - men det blir tyvärr i det stora hela inte mer än en droppe i havet, säger Sineva Ribeiro.

Regeringen föreslår också satsningar på psykisk hälsa för barn och ungdomar och på förlossningsvården men även där handlar det, enligt Vårdförbundet, om spridda skurar av otillräckliga medel.

-          Alla verkar vara överens om analysen, kommuner och regioner behöver mer resurser och välfärden och sjukvården ska stärkas. De sedan tidigare aviserade fem välfärdsmiljarderna behövs verkligen, men man skulle behövt betydligt mer om man på riktigt vill lösa problemen i hälso- och sjukvården. Vi är väldigt förvånade att regeringen inte tillskjuter mer pengar samtidigt som man pekar på att välfärden står inför stora utmaningar. Vi behöver en sammanhållen plan – vårdkaoset pågår nu och kan inte vänta på regeringens välfärdskommission, säger Sineva Ribiero.

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media