De kan bli Årets Vårdchef 2020

Report this content

Tre chefer från hälso- och sjukvården är slutkandidater till att vinna 2020 års pris ”Årets Vårdchef”. Prissumman är 50 000 kronor och delas ut av Vårdförbundet för att peppa och belöna chefsmedlemmar som lyckats med sitt ledarskap i den krävande miljön som är dagens hälso- och sjukvård. Slutkandidaterna är chefer inom hemsjukvården i Örnsköldsvik, intensiven på Södersjukhuset samt Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm.

Vårdförbundet har tusentals chefs- och ledarmedlemmar runt om i landet som har bred kunskap och förmåga att leda olika professioner i en komplex verksamhet. Ett gott ledarskap handlar om att utveckla vården med individen i fokus, och samtidigt säkra en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och bidrar.  

Vårdförbundet ser att ledarskap som kan professionen och kommer från våra fyra yrkesgrupper sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska och röntgensjuksköterska behövs på alla ledningsnivåer, för att sätta fokus på frågor och beslut som berör våra medlemsgrupper. 

Kandidaterna till Årets Vårdchef 2020 har nomineras av medlemmar i Vårdförbundet och kandidaterna utsetts av en jury. Den slutliga vinnaren av 50 000 kronor offentliggörs på den digitala versionen av Vårdgalan som sänds på Vårdförbundets webbplats den 6 november klockan 14.00 – 16.00. Då delas även Vårdförbundspriset på en halv miljon kronor ut i samarbete med Folksam.

De kandidater som juryn utsett och som tävlar om att bli Årets Vårdchef är, utan inbördes ordning: 
 

Thorleif Rosander, Intensivvårdssjuksköterska och Vårdchef på Intensivvårdsavdelningen Södersjukhuset för ”Ledarskap med tydlighet, lyhördhet och mod skapar motivation och positiv stämning i arbetsgruppen”. thorleif.rosander@sll.se, 0706-67 21 24   

Juryns motivering: Thorleifs ledarskap är tydligt och det skapar trygghet, glädje och motivation i arbetsgruppen. Han är en orädd, förändringsbenägen och lyhörd chef som alltid strävar framåt för att förnya och utveckla sina medarbetare, arbetssätt och rutiner. Ledarskapet baseras på lång erfarenhet och tillit. En av Thorleifs styrkor är att hjälpa medarbetarna att hitta motivation i det svåra; då man som sjukvårdspersonal tvingas genomföra en handling, även om man själv inte står bakom beslutet i det som ska genomföras.  Som chef finns Thorleif alltid tillgänglig för sina medarbetare, har ett närvarande ledarskap med en öppen och nära dialog. 

Annika Forsman, Sjuksköterska och Enhetschef hemsjukvården Örnsköldsvik för ”Uthållighet, nyfikenhet och ett positivt synsätt ger goda effekter på verksamheten”. annika.forsman@ornskoldsvik.se, 0732-74 68 80     

Juryns motivering: Annika Forsmans ledarskap handlar mycket om öppenhet och dialog. Trots att arbetsgruppen är utspridd geografiskt lyckas hon vara en närvarande ledare. Tillsammans med sina medarbetare har Annika arbetat fram nya rutiner och riktlinjer för en mer personcentrerad vård. Och genom kontinuerliga mätningar får hon ett bra underlag till utveckling av verksamheten. Annika har valt att ha kvar en fot i det kliniska arbetet vilket gör att hon kommer nära sina medarbetare och får en ökad förståelse.  Genom uthållighet, nyfikenhet, ett positivt synsätt och förmågan att hitta lösningar har Annikas ledarstil skapat hållbarhet i arbetet och gett positiva effekter på verksamheten.   

Farinaz Mona Moghaddam, Biomedicinsk analytiker och Enhetschef på Karolinska Universitetslaboratoriet Cytologi för ”Personcentrerat ledarskap med omtanke och handlingskraft skapar delaktighet och motivation i arbetsgruppen”. farinaz.farid-moghaddam@sll.se, 0721-598124  

Juryns motivering: Farinaz Mona Moghaddam har genom sitt ledarskap lyckats skapa engagemang, delaktighet och hög motivation i arbetsgruppen. Tillsammans med sina medarbetare har hon utvecklat nya metoder med fokus på kvalitet och hållbarhet. I sitt ledarskap ser Farinaz varje medarbetares unika drivkraft och skapar möjligheter för varje person att göra det den är bäst på. Farinaz vågar delegera, hon tillåter misslyckanden och uppmärksammar sina medarbetares insatser. Genom Farinaz ledarskap får alla medarbetare möjlighet att vara delaktiga i att långsiktigt utveckla verksamheten. 

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media