Erfarna barnmorskor lämnar förlossningsvården, visar ny Novusundersökning

Report this content

Den 5 maj firas internationella barnmorskedagen och inför den har Vårdförbundet låtit Novus undersöka barnmorskors inställning till sitt arbete, samt hur kvinnor upplever vården före, under och efter förlossning. Resultaten visar att barnmorskor tidigt söker sig till förlossningsvården och BB, men att svag löneutveckling och slitsamma arbetsvillkor gör att de erfarna går vidare till arbetsplatser med mer hälsosam arbetsmiljö. Kvinnorna som fött barn är generellt nöjda med vården, men varannan kvinna skulle känna ökad trygghet under förlossningen om hon får stöd av en barnmorska hon haft kontakt med redan under graviditeten.

Undersökningarna från Novus finns bifogade i en PDF-fil

Vårdförbundet organiserar majoriteten av landets barnmorskor. Novus har på vårt uppdrag intervjuat 588 barnmorskor och 530 kvinnor som fött barn 2018 – 2019. Undersökningen genomfördes under april och visar att kvinnor som fött barn generellt sett är nöjda med mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige. Majoriteten födde vaginalt och på det sjukhus de önskat. Nio av tio upplevde att mödrahälsovården tog sig tid att lyssna och ge information, och att barnmorskan var tillgänglig under förlossningen i den utsträckning man behövde. Ungefär hälften av de födande kvinnorna uppger dock att de skulle känt sig mer trygga under förlossningen, om de fått lära känna den barnmorska som skulle bistå vid förlossningen, redan under graviditeten. 42 procent visste inte vilken typ av eftervård de skulle få och 38 procent av de som fått besvär efter förlossningen fick inte den hjälp de behöver.

- Detta är ett riktigt gott betyg till alla barnmorskor där ute! Men vårdens arbetsgivare måste säkerställa att barnmorskorna får rätt förutsättningar att möta kvinnornas behov. Vi ser exempelvis att att vissa kvinnor upplever att personalen är stressad och att eftervården behöver utvecklas, säger Åsa Mörner, leg. barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet.

Det krävs 4,5 års akademiska studier för att bli barnmorska och Världshälsoorganisationen WHO har utlyst 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år just för att dessa professioner är centrala för folkhälsan och är globala bristyrken. Enligt Socialstyrelsen rapporterar 18 av landets 21 regioner brist på barnmorskor, vilket också bekräftas av Vårdförbundets och Novus undersökning, där 60 procent av de tillfrågade upplever att de är för få.

- Vi har återkommande varnat för den stress det innebär att vårda flera födande kvinnor samtidigt. Det skapar frustration när man som barnmorska inte hinner möta den oro som följer av plats- och personalbristen, eller när man inte får tid att förkovra sig och ta till sig nya rön. Till slut söker man sig någon annanstans, säger Marie-Charlotte Nilsson, leg. barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet.

- Vårt krav på ”en barnmorska – en födande” syftar till att lösa dessa problem genom att skapa en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för en mer personcentrerad vård. Det vinner alla på, säger Marie-Charlotte Nilsson.

De flesta barnmorskor börjar sin gärning inom förlossningsvården eller på BB, men efter en tid byter många spår till exempelvis mödravården eller ungdomsmottagningar. Som motivation till varför de bytt verksamhet uppger fyra av tio att de ville utveckla sin kompetens, få bättre arbetsvillkor och att arbetsmiljön var för dålig.

- Sverige behöver fler barnmorskor, som stannar i yrket, både inom mödrahälsovård och förlossning. Nära 90 procent av barnmorskorna anser att god löneutveckling är den viktigaste frågan, följt av hälsosam arbetsmiljö. Det är en kraftfull signal till arbetsgivarna: Det är dags att vårdens arbetsgivare börjar satsa på barnmorskorna och därmed säkrar att Sveriges kvinnor får den goda reproduktiva och sexuella hälsa de har rätt till, säger Åsa Mörner.

Vårdförbundets barnmorskor Åsa Mörner och Marie-Charlotte Nilsson finns tillgängliga för intervjuer och nås via Vårdförbundets pressjour på 0703 10 30 09.

 

BARNMORSKE-UNDERSÖKNINGEN

 • Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i ett urval som levererades från Vårdförbundet.
 • Antal intervjuer: 588
 • Fältperiod 20 – 30 April 2020
 • Deltagarfrekvens: 19 % (representativ för målgruppen, Vårdförbundets barnmorskemedlemmar)

Resultat i korthet:

60 % anser att de är för få på deras arbetsplats. Varav;

 • 80 % arbetar på förlossning
 • 81 % arbetar på BB/Antenatal avdelning
 • 85 % är 39 år eller yngre

86 % anser att högre lön generellt är lösningen på bristen på barnmorskor i Sverige och 90 % anser att det är den viktigaste frågan för Vårdförbundet att driva.

Sju av tio vill jobba enligt principen ”en barnmorska – en födande” (69 %).

 • Bland dem som vill arbeta enligt principen ”en barnmorska – en födande” anger drygt nio av tio att de inte arbetar efter principen idag (92 %).

Fyra av tio uppfattar att kvinnorna/patienterna är mindre nöjda med förlossningsvården (39 %).

Drygt fyra av tio anser att risken för att utsättas för hot eller våld i tjänsten har ökat (43 %).

 • Bland dem som anser att hot/våld har ökat svarar de att det är främst muntliga hot som har ökat.

Drygt åtta av tio anser att kraven på att utföra administration har ökat (82 %).

Nästan två av tre lägger 41-60% av sin arbetstid på administration (30 %).

Drygt hälften tycker att systemet för avvikelserapportering fungerar (55 %).

 • Bland dem som anser att systemet med avvikelserapportering inte fungerar anser främst att det beror på en misstro på systemet, leder ingen vart eller får ingen effekt (76 %).

Drygt fyra av tio har i sin nuvarande tjänst inte tid till att förkovra sig, ta in rön, forskning och annan information (44 %). Varav;

 • 59 % arbetar på förlossning
 • 56 % arbetar på BB/Antenatal avdelning
 • 61 % är 39 år eller yngre

KVINNO-UNDERSÖKNINGEN

 • Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat
 • Antal intervjuer: 530
 • Fältperiod 8 – 20 april 2020
 • Deltagarfrekvens: 51 % (representativ för målgruppen, kvinnor som fött barn 2018-2019. Resultatet är viktat på mammans ålder, barnets födelseår och NUTS 2 regioner. Data till viktningen är inhämtat från SCB)

Resultat i korthet:

Om respondenterna

 • 46 procent av de som födde barn under perioden 2018 - 2019 var förstagångsföderskor
 • 99 procent födde sitt barn på sjukhus och 94 procent av dessa födde på det sjukhus de önskade/sökte i första hand.

Graviditeten

 • 90 procent upplever att vid besök på mödrahälsovården tog sig barnmorskan tid för att lyssna och fördjupa sig i det som mödrarna upplevde som viktigt att få information om.
 • 66 procent erbjöds någon form av förlossningsförberedelse/utbildning från den offentliga vården.
 • Under anledningar som hade kunnat göra upplevelsen av graviditeten bättre nämns exempelvis att ges möjligheten till samma barnmorska, få samtal/information kurser inför förlossningen, mindre foglossning och eller stöd vid foglossning samt preparat/medicin vid illamående och eller mindre illamående.

Förlossningen

 • 78 procent födde sitt barn via en vaginal förlossning.
 • Vid förlossningen upplevde nästan nio av tio att barnmorskan fanns närvarande i den utsträckning mödrarna hade behov av (86 %).
 • Hälften anser att känslan av trygghet skulle öka om den som förlöste dem är en barnmorska som de haft kontakt med och lärt känna tidigare under graviditeten (51 %).
 • Under anledningar som hade kunnat göra upplevelsen av förlossningen bättre nämns exempelvis mindre stressad personal, närvarande barnmorska, samma barnmorska och generellt mer information.

Eftervården

 • Drygt fyra av tio visste inte vilken typ av eftervård de skulle få (42 %). En av fem visste inte vart de skulle vända sig om de behövde mer råd och stöd (19 %).
 • En av fem som hade besvär i efterförloppet till förlossningen fick inte den hjälp de behövde från vården (20 %).
 • Under anledningar som hade kunnat göra upplevelsen av eftervården bättre nämns bland annat mer/bättre information, stöd kring amning och lättillgänglig eftervård.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media