Flyktingkatastrofen - Vårdförbundet skänker 100 000 kronor

Vårdförbundet skänker 50 000 kronor till Röda Korset och 50 000 kronor till Läkare utan gränser med anledning av flyktingkatastrofen. – Vi har medlemmar som gör fantastiska insatser i Röda Korset och Läkare utan gränser, men vi kan alla bidra genom att stå upp för allas lika värde, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor arbetar ofta för internationella organisationer i krigs- och katastrofområden. 

 – Allas lika värde och allas rätt till god och säker vård står inskrivet i våra internationella etiska koder.  Den här gången väljer vi att stötta Läkare utan gränser och Röda Korset, men Rädda Barnen, Radiohjälpen, UNHCR, Kvinna till kvinna med flera gör förstås också storartade insatser, säger Sineva Ribeiro.

 Redan i slutet av juni vid den internationella konferensen International Council of Nurses, ICN, i Sydkorea skänkte Vårdförbundet 10 0000US$ till Girl Child och deras grundfond. Det motsvarar ungefär 85 000 kronor. 

 – Vi ser att ungefär två tredjedelar av dem som flyr är män och pojkar som kommer från Mellanöstern, Afrika och Afghanistan. Dem ska vi självklart ta emot, men var är alla flickor och kvinnor? De drabbas ofta värst i krig och katastrofer och löper dessutom stor risk att utsättas för fruktansvärda övergrepp även under flykten, säger Sineva Ribeiro.

– Vi har länge stöttat Girl Child Education Fund och fortsätter att göra det.


Fonden arbetar för att afrikanska föräldralösa flickor ska få en skolutbildning. De flesta av dessa flickor är föräldralösa och fonden stöttar flickor vars förälder eller föräldrar arbetat som sjuksköterskor.

Bidrag till fonden lämnas via Vårdförbundets plusgirokonto: 409 32 95-6. Märk inbetalningen med "Konto 2421 ICN". 

Här hittar du vägar att skänka pengar till andra stora seriösa organisationer som arbetar med räddningsinsatser med anledning av flyktingkatastrofen.

Refugees welcome! 

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98
Sineva Ribeiro, ordförande, tfn: 
070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 113 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media