Högskolan i Kristianstad bäst igen enligt vårdstudenter

I en ny enkätstudie gjord av Vårdförbundet Student svarar nära 1500 medlemmar som studerar till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska vad morgondagens vårdproffs anser om sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Studenterna ger generellt sin VFU ett gott betyg, men hela 47 procent anser att de utnyttjas som extrapersonal och fler uppger tyvärr att de inte erbjudits någon VFU-plats. Högskolan Kristianstad upprepar fjolårets bedrift och är återigen det lärosäte som rankas högst, följt av Örebro Universitet och Röda Korsets högskola.

Vårdförbundet Student representerar nära 10 000 studentmedlemmar och genomför för femte året i rad en enkätstudie av studenternas VFU. Årets ranking av lärosäten visar att studenterna överlag gav VFU-placeringarna ett gott betyg, poängmedelvärdet för alla studieorter var 4,52 där 6,0 är högsta betyg.

För andra året i rad är högskolan i Kristianstad det lärosäte som har nöjdast studenter i enkäten, med Örebro Universitet och Röda Korsets högskola därefter. Andra lärosäten som i snitt fått särskilt gott betyg Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet, Jönköping University och vinnaren från 2018 Mittuniversitetet. Dock visar rapporten på fortsatta brister när det gäller studenternas möjlighet att reflektera med sina handledare och 47 procent upplever att de utnyttjas som extrapersonal.

– Det är glädjande att studenterna i huvudsak är nöjda med sin VFU, särskilt under den här ansträngda våren och vi vill gratulera Högskolan i Kristianstad till segern för andra året i rad – de gör uppenbarligen rätt och studenterna är nöjdast, säger Nadja Ståhl, ordförande, Vårdförbundet Student.

Men det finns också förbättringar som behöver göras generellt på många andra lärosäten, för att sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ska få en bättre verksamhetsförlagd utbildning. Minst nöjda är studenterna med möjligheten att ta del av schemat i god tid och var femte student får resa mer än 90 minuter till sin praktik. 47 procent anser att de utnyttjas som extrapersonal och drygt 40 procent av studenterna svarar att de saknat tid för reflektion tillsammans med sin handledare. 6 procent har inte erbjudits en VFU-plats, vilket är en ökning från 3 procent förra året.

- Vi kan konstatera att studenter fortsatt utnyttjas som extrapersonal, att studenternas scheman kommer ut alldeles för sent och att fler inte får en VFU-plats alls, vilket är oroväckande. Tyvärr saknar många handledare rätt förutsättningar, som handledarutbildning och tid för daglig reflektion tillsammans med studenterna, det vill vi ändra på och vi vill att alla handledare ska ha genomgått en högskoleutbildning på minst 7,5 högskolepoäng kopplat till handledning, säger Nadja Ståhl.  

Vårdförbundet, med sina 114 000 medlemmar, håller med Vårdförbundet Student om vikten av en välplanerad och väl genomförd VFU för att förbereda studenterna för deras livsviktiga yrken.

- Antalet sökande till de två bristyrkena sjuksköterska och biomedicinsk analytiker ökar kraftigt i höst, med 34 procent respektive 22 procent. Nu har samhället en jättechans i och med alla nya studenter som fått upp ögonen för dessa livsviktiga yrken på grund av våra professioners arbete i frontlinjen under coronapandemin. Det är därför viktigt för vårdsektorns framtid att lärosätena tar till sig av de förbättringsförslag Vårdförbundet Student kommer med, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundet Students förslag:

1. Obligatorisk handledarutbildning

Alla handledare ska ha genomgått en högskoleutbildning på minst 7,5 högskolepoäng kopplat till handledning. Utan handledare med handledarutbildning ska verksamheter inte ta emot studenter.

2. Bättre villkor för handledare

Handledarna behöver få mer tid avsatt, men också bättre stöd och förståelse för sin roll från arbetsgivare. Mer tid för reflektion tillsammans med studenten. Handledare ska även få tid och möjlighet att förbereda sig inför VFU-perioden samt få tillgång till studentens kursplan i god tid.

3. Programråd

Ökad samverkan genom att skapa programråd där representanter från lärosäte, samtliga terminer på utbildningarna och klinisk verksamhet träffas och diskuterar VFU- och utbildningsfrågor, utbyter tankar, idéer och utvecklar utbildningen tillsammans.

4. Mer interprofessionellt lärande

Öka integrationen av interprofessionellt lärande under hela utbildningen samt att införa det under VFU.

5. Tid för vila och återhämtning

Anpassa schemaläggningen under VFU så att det finns tid för vila och återhämtning samt utrymme att genomföra obligatoriska studieuppgifter. Samt att ge studenter schema för VFU-perioden i god tid. Studenterna ska få tillgång till sitt schema minst två veckor i förväg. Studenterna ska aldrig bli utnyttjade som extrapersonal.

Mediekontakter/talespersoner att intervjua

Om verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. VFU är en av många grundläggande stenar i att utveckla yrkeskompetensen och det interprofessionella samarbetet. Under handledning ska studenterna få praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom något av sina huvudområden Omvårdnadsvetenskap, Vårdvetenskap, Biomedicinsk laboratorievetenskap och Radiografi.

Om undersökningen
För femte året i rad genomför Vårdförbundet Student en VFU-undersökning bland studentmedlemmarna. Undersökningen har genomförts genom en webbenkät under april och maj 2020. Årets undersökning har skickats till 6 400 studenter, varav 1 497 studenter har svarat, fördelade på 25 universitet och högskolor under terminerna 4, 5 och 6.  Svarsfrekvens: 23 procent.

Tidigare vinnare

  • 2019 Högskolan Kristianstad
  • 2018 Mittuniversitetet
  • 2017 Högskolan i Halmstad
  • 2016 Högskolan Dalarna

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar