Joachim Eckerström vinner Vårdförbundspriset för nyskapande vårdform för patienter med självskadebeteende

Report this content

Bland de 38 nominerade till 2017 års Vårdförbundspris, som delas ut i samarbete med Folksam, har expertjuryn utsett en förstapristagare som vinner 200 000 kronor. Joachim Eckerström är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård på mottagningen för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Han vinner Vårdförbundspriset för sitt arbete med självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende.

På S:t Görans sjukhus har patienter med självskadebeteende sedan två år tillbaka möjlighet att skriva in sig själva på två psykiatriska vårdavdelningar. Joachim Eckerström och hans kollegor ser sitt projekt som en ny vårdform, som ett komplement till den vanliga öppen- och heldygnsvården inom psykiatrin.

-  Det är fantastiskt att ta del av detta innovativa bidrag till utvecklingen av psykiatrin. Joachim Eckerström och kollegor har infört ett personcentrerat arbetssätt, som hjälper en utsatt patientgrupp att vara delaktiga i sitt val av vård. Patienter, anhöriga och medarbetare är nöjda. Den nya vårdformen leds av specialistsjuksköterskor, vars kompetens används till fullo, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. 

I korthet handlar projektet om att upprätta individuella patientkontrakt som gör att personen själv styr vården och kan initiera den vård patentienten anser sig vara i behov av. Exempelvis, besluta om självvald inläggning.  Även de anhöriga är delaktiga i arbetssättet, som är i hög grad personcentrerat och där patienten själv agerar aktiv expert i sina vårdbeslut.

-  Vi har sett hur patienten på ett positivt sätt tagit emot det ökade ansvaret som det innebär att vara den som styr sin vård. Både patienten och sjuksköterskan får tydligare roller. Fokus har flyttats från medicin till omvårdnad, från kontroll till tillit. En patientgrupp som har setts som ”svår” ses nu som resursstarka och med möjlighet att ta ansvar för sin vård, säger Joachim Eckerström, vinnare av Vårdförbundspriset 2017.

Juryns motivering:

”Genom att erbjuda möjlighet till självvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende tas personens egna resurser tillvara, personens egenmakt ökar och trygghet ökas. Här har man genom verkligt nytänkande, patientdelaktighet och omfattande interna utbildningsinsatser skapat en ny vårdform som innebär ett paradigmskifte för en utsatt patientgrupp. Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården och kan initiera den vård man bedömer sig vara i behov av. Patienten och de anhöriga är delaktiga i ett tydligt resultatorienterat, involverande arbetssätt. För medarbetarnas del nämns ett bättre användande av specialistsjuksköterskornas kompetens.”

Övriga pristagare:

 • 100 000 kronor till "Minskad läkemedelsanvändning hos personer med Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)” av Elin Nilsson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre och Madeleine Nilsson leg. sjuksköterska, Österbo Vardaga, Lund
 • 75 000 kronor till ”Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Intermittent Claudicatio” av Sara Haile, Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, Södersjukhuset, Stockholm
 • 75 000 kronor till ”Personcentrerad ambulanssjukvård” av Andreas Rantala, Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård, Ambulansenheten, Skånevård Sund, Helsingborg

Dessutom uppmärksammar juryn två ”bubblare”, där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt startat. Dessa projekt får 25 000 kronor vardera:

 • ”KOLinfo- en ny väg att nå ut till personer med KOL” av Anna Gero och Ingrid Rosengren, sjuksköterskor och KOL rökavvänjare, Lungmedicinmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde
 • ”Personcentrerad vård för immunbristpatienter” av Ramona Fust, sjuksköterska, Infektionsmottagningen Universitetssjukhuset, Linköping

Kontaktuppgifter till pristagarna:

Expertjuryn består av: 

 • Anna-Greta Brodin, Sektionschef för hälso- och sjukvård, avdelningen för vård och omsorg, SKL
 • Björn Hansell, Läkare Experio lab, Ledamot SYLF:S styrelse
 • Roine Hernbrand, Verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetslaboratoriet
 • Ejja Häman Aktell, Äldreomsorgschef i Skellefteå
 • Mikaela Javinger, Psykiatridebattör och föreläsare med patientperspektiv
 • Carol Tishelman, Leg. Sjuksköterska, Professor i innovativ vård och omsorg, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
 • Lisbeth Löpare Johansson, ordförande för juryn, tidigare vårdstrategisk chef Vårdförbundet

Om Vårdförbundspriset

Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas årligen ut av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Syftet med priset är att stimulera och synliggöra den utvecklingskraft som finns bland Vårdförbundets medlemmar. Med priset vill Vårdförbundet särskilt uppmärksamma insatser som bidrar till att personcentera vården och som i förlängningen leder mot det paradigmskifte Vårdförbundet vill se i vården. Med prissumman 500 000 kronor är priset ett av Sveriges största inom vårdområdet. Priset går till en eller flera av kandidaterna som valts ut av en expertjury. I år delades priset ut på Vårdgalan i Stockholm den 20 oktober.

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073- 10 30 09
 

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media