Kandidater till Årets Vårdchef 2019 klara

Report this content

Tre chefer från hälso- och sjukvården är slutkandidater till att vinna 2019 års pris ”Årets Vårdchef” på 50 000 kronor. Priset delas ut av Vårdförbundet för att peppa och belöna chefsmedlemmar som lyckats med sitt ledarskap i den krävande miljön som är dagens hälso- och sjukvård. Slutkandidaterna kommer ifrån Hästveda i Skåne, Stockholm och Södermanland och driver verksamheter inom hemtjänst, beroendecentrum och ambulanssjukvård.

Vårdförbundet har tusentals chefs- och ledarmedlemmar runt om i landet som har bred kunskap och förmåga att leda olika professioner i en komplex verksamhet. Ett gott ledarskap handlar om att utveckla vårdmiljön med patienten i fokus, och samtidigt säkra en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och bidrar. 

-        Vårdförbundet arbetar för att de gamla hierarkierna med läkare och verksamhetschef i toppen ska ersättas av den nya typens ledarskap inom hälso- och sjukvården, där våra chefsmedlemmar som är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor tar ett allt större ledaransvar i det interprofessionella samarbetet runt patienten, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Kandidaterna till Årets Vårdchef 2019 har nomineras av medlemmar i Vårdförbundet och kandidaterna utsetts av en expertjury. Den slutliga vinnaren av 50 000 kronor offentliggörs på Vårdgalan i Stockholm den 8 november, då även Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam delas ut, med en prissumma på 500 000 kronor.

Juryns motiveringar till årets kandidater till priset Årets Vårdchef lyder:

Liselott Svensson, enhetschef Hästveda hemtjänst, e-post: liselotte.svensson@hassleholm.se

”Liselott Svensson är en engagerande chef som är delaktig och medveten, driven och positiv. Med ett stabilt och närvarande ledarskap lyckas hon leda en verksamhet med stora utmaningar. Hon har aktivt bjudit in och skapat mötesplatser för brukare, närstående och medarbetare där de gemensamt har skapat förutsättningar för mer social samvaro och mindre ensamhet. Hon skapar därmed högt i tak och inkluderar alla parter i dialog. Liselott påvisar stor vilja att förändra och utveckla vården med innovativa arbetssätt för att kunna exempelvis lyssna mer på patienters och medarbetares berättelse. Hon fokuserar på förbättring och har ett modernt coachande förhållningssätt. Hon har också spridit sitt resultat, sin kunskap och arbetssätt i sin ledningsgrupp. Liselott är en tydlig chef som vet vad som ska åstadkommas och som med trygghet och handlingskraft leder personcentrerat genom sin delaktighet. Hon stöttar och låter sina medarbetare växa i sina roller.”

Anna-Karin Ekstrand, chef för Rosenlundsmödravårdsteam, Ewa-mottagningen och Mika hälsa inom beroendecentrum Stockholm, e-post: anna-karin.ekstrand@sll.se

”Anna-Karin Ekstrand är en chef som har vågat tänka nytt och framåt. Hon har en förmåga att lyssna in och lyfta unika kompetenser hos medarbetare. Hon har skapat en plattform som baseras på tillit, balans och glädje i tillvaron och som påverkat medarbetarna. Hon har lyckats skapa gemensamma arbetssätt, stärkt gruppens tillhörighet och förenat olika behov i en geografiskt utspridd grupp med olika förutsättningar. Anna-Karin sätter medarbetaren i centrum och visar ett genuint intresse för sina medarbetare och leder därmed personcentrerat och vägledande för varje person. Hon möter sina medarbetare med utforskande svar, som leder till att såväl medarbetare som idéer utvecklas. Hon påvisar mod och nyfikenhet och skapar unika möjligheter och förutsättningar för reflektion och handledning, samtidigt ser hon till att det finns tid att skratta tillsammans. Hon ser alla medarbetares unika förmågor och anpassar sitt ledarskap till den hon möter.”  

Jörgen Lifvakt, verksamhetschef för ambulanssjukvården i region Södermanland, e-post: Jorgen.Lifvakt@regionsormland.se

”Jörgen Lifvakt är en föredömlig chef som genom sitt ledarskap utvecklar verksamheten och stimulerar medarbetarna till att göra sitt bästa. Han har insikt om att medarbetarnas delaktighet är nyckeln till att kunna genomföra utveckling och driva förändringsarbete. Han tar medarbetarnas initiativ på allvar och vågar säga ja till att testa nya idéer, även när utgången kan verka osäker. Forskning och evidensbaserad vård har blivit en naturlig del i arbetet och Jörgen har knutit det till den verksamhetsnära vardagen. Bland annat genom att anställa en disputerad sjuksköterska i den nära verksamheten. Det innebär att forskningskunskapen kommer nära patienten och direkt kvalitetssäkrar vården. Jörgen är en driven, engagerad och utvecklingsorienterad chef som medarbetarna känner stor tillit till. Han arbetar mycket övergripande och har visat mod då han skapat arenor för samarbete mellan regioner. Genom sitt ledarskap är han ett nationellt föredöme.”  

Juryn för Årets Vårdchef 2019

  •  Lars Karlsson, Årets Vårdchef 2018, tidigare verksamhetschef Boxholms Vårdcentral
  •  Lotta Dellve, professor Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  •  Märit Viklund, Hammarstrands och Stuguns HC
  •  Anna-Karin Eklund, Förvaltningschef Omvårdnad, Söderhamns kommun
  •  Britta Edström Chef Vårdstrategiska enheten, Vårdförbundet
  •  Annika Cederholm, Chefspecialist, Vårdförbundet

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media