Medlare utsedda i förhandlingarna mellan Vårdförbundet och SKL/Sobona

Report this content

Gunilla Runnquist och Göran Gräslund har av parterna utsetts att medla i förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal för 90 000 medlemmar i regioner, kommuner och kommunala bolag.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

Göran Gräslund är tidigare generaldirektör på Datainspektionen.

Medlarna påbörjar sitt arbete vecka 15. När medlarna är på plats blir deras uppgift att så snabbt som möjligt komma i arbete genom att lyssna på parterna och ta reda på allt av vikt kring förhandlingarna, för att komma fram till förslag på en lösning och ett nytt avtal.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2019 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare med två veckors uppsägningstid även under medlingen. 

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 eller Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet, tel 072-580 61 10

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media