Ny undersökning: Patientsäkerheten hotad när sjuksköterskor tvingas ge coronavård utan skyddsutrustning

Report this content

En ny Novus-undersökning med nära 1 000 sjuksköterskor visar att yrkesgruppen arbetar under hård press i den pågående coronakrisen. Bara fyra av tio upplever att de fått tillgång till den skyddsutrustning som behövs. En av tre känner stor oro över att själv bli smittad och drygt fyra av tio att smitta andra. 63 procent av de som behandlar covid-19-patienter anser att patientsäkerheten har försämrats och var fjärde har upplevt situationer med etisk stress över prioriteringar mellan patienter. Sjuksköterskorna känner förtroende för myndigheternas och regeringens förmåga att hantera krisen, men har en sämre bild av hur de egna arbetsgivarna klarar det.

Idag uppmärksammas sjuksköterskans yrkesdag över hela världen, liksom varje år. Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till ”Sjuksköterskans år” eftersom det är 200 år sedan Florence Nightingales födelse. Yrkets betydelse har satts i blixtbelysning under den pågående coronapandemin och nu liksom redan på Florences tid är vårdhygien och förebyggande smittskyddsarbete centralt för att rädda liv.

- Novus-undersökningen visar hur modigt sjuksköterskorna kämpar i frontlinjen mot coronaviruset, trots att det finns en stor oro för patientsäkerheten, för den egna hälsan och för att smitta anhöriga. Det är oacceptabelt att så många inte anser sig ha den skyddsutrustning som krävs och det väcker frågan om arbetsgivarnas rapporter om tillgången på skyddsutrustning är rättvisande. Vi vet att många svenska sjuksköterskor har smittats i tjänsten, en del har intensivvårdats och en av våra medlemmar i Stockholm har avlidit. Det är oerhört tragiskt och oacceptabelt, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Pandemin ställer tuffa krav på sjuksköterskornas förmåga att ställa om och vara flexibla och 41 procent av dem har fått ändrade arbetsuppgifter eller bytt avdelning. Tre av fyra upplever att sjukfrånvaron ökat under mars-april, ännu fler i Stockholm. De som arbetar i Stockholm har mycket högre arbetsbelastning på grund av sjuka kollegor.

- Redan innan coronautbrottet var arbetsbelastningen hög på grund av den stora bristen på sjuksköterskor. Nu måste man både ställa om och täcka upp för sjuka kollegor vilket så klart ökar belastningen ännu mycket mer. Varannan sjuksköterska upplever nu att de inte kan ge patienter den omvårdnad man önskar, vilket skapar en etisk stress och en befogad oro för patientsäkerheten, säger Sineva Ribeiro.

När tillfrågade om de tror att de kommer få sommarsemester när de önskar svarar 3 av 10 sjuksköterskor att de inte tror att de kommer att få ledigt som de vill.

- Det är oroande signaler inför sommaren och kommer ha negativ påverkan på sjukvårdssystemets förmåga att hantera coronapandemin under resten av året. Sjuksköterskorna måste få sammanhängande vila och återhämtning, för att kunna prestera på topp utan att bli sjukskrivna eller i värsta fall tvingas säga upp sig. Staten bör göra nationell samordning av sommarvården eftersom regionerna och kommunerna inte klarar av det ens en vanlig sommar, utan corona, säger Sineva Ribeiro.

Att klara coronakrisen är som ett maratonlopp för vården och våra medlemmar behöver fler kolleger för att befolkningen ska få en god och säker vård hela året. Arbetsgivarna måste försöka få tillbaka en del av de 12 000 legitimerade sjuksköterskor som valt att lämna hälso- och sjukvården för att arbeta i andra branscher. De lämnade oftast på grund av missnöje med arbetsmiljön och löneläget och här måste riksdagen och regeringen gripa in och göra satsningar i nästa års budget för att långsiktigt öka sjuksköterskeyrkets status så att fler vill stanna i detta fantastiska yrke, säger Sineva Ribeiro.

Om undersökningen (finns bifogad som PDF)

 • Gjord av Novus på uppdrag av Vårdförbundet via webbintervjuer
 • Antal intervjuer: 924
 • Fältperiod: 29 april - 6 maj 2020
 • Deltagarfrekvens: 51 procent. Resultaten är representativa för målgruppen (Vårdförbundets sjuksköterske-medlemmar)

Resultat i urval

 • Sjuksköterskor som arbetar med covid19-patienter är mer missnöjda med sin arbetssituation än andra yrkesgrupper i samhället: Bara 42 procent av de som arbetar med covid19-patienter är nöjda med sin arbetssituation, att jämföra med andra yrkesgrupper i arbetslivet, där i genomsnitt 66 procent är nöjda med sin arbetssituation.
   
 • Stort missnöje med den fysiska arbetsmiljön bland sjuksköterskorna som jobbar i coronakrisen: Före coronapandemin ansåg 53 procent av sjuksköterskorna att de var nöjda med sin fysiska arbetsmiljö. Men av de sjuksköterskor som nu arbetar med covid-19 patienter är bara 36 procent nöjda med den fysiska arbetsmiljön, att jämföra med andra grupper i arbetslivet där 65 procent är nöjda med arbetsmiljön.
   
 • Arbetsgivarna brister i sitt arbetsmiljöansvar för sjuksköterskornas säkerhet och smittskydd: Bara fyra av tio sjuksköterskor upplever att de på arbetsplatsen haft tillgång till den skyddsutrustning som behövts under coronakrisen.
   
 • Oro att bli smittad och smitta anhöriga: En av tre känner oro över att själv bli smittad med covid-19, och drygt fyra av tio känner oro över att smitta andra med covid-19. 20 procent tillhör själva riskgrupp för viruset.
   
 • Lärande i realtid: 30 procent av sjuksköterskorna har på kort tid fått erfarenhet av att arbeta med coronapatienter - var tredje sjuksköterska arbetar på en avdelning som ansvarar för behandling av covid-19 patienter
   
 • Sjuksköterskornas anpassningsförmåga: Coronakrisen ställer tuffa krav på vårdpersonalens förmåga att ställa om och vara flexibla – 41 procent av sjuksköterskorna har behövt ändra arbetsuppgifter eller bytt avdelning p g a viruset
   
 • Corona äventyrar patientsäkerheten: Nästan hälften upplever att patientsäkerheten har försämrats p g a Corona-viruset och sex av tio av de som arbetar med covid-19 patienter upplever att patientsäkerheten har försämrats
   
 • Högt förtroende för myndigheter och regering, sämre för arbetsgivarna: Drygt sju av tio har stort eller ganska stort förtroende för myndigheterna och regeringens förmåga att hantera pandemin, men färre (57 procent) har förtroende för arbetsgivarnas förmåga.
   
 • Sjukfrånvaron ökar i coronakrisens spår: Tre av fyra upplever att sjukfrånvaron ökat under mars-april och en av fyra anser att det är mycket mer arbetsbelastning p g a den ökade sjukfrånvaron
   
 • Omvårdnad sätts på undantag: En av tre upplever att p g a covid-19 kan man inte ge den omvårdnad man önskar
   
 • Etisk stress: Nästan en av fyra har upplevt någon form av etisk stress kring prioriteringar av sjuka
 • Sommarsemester i fara: Tre av tio av sjuksköterskorna tror inte de kan få den sommarsemester de önskar

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se